Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

1997. Advent

 

Beköszöntő

Új! ÚJ! ÚJ! - hirdeti minden új terméken nagy betűvel gyártója. Újságot (ÚJ-ságot) kap kezébe most minden család és testvér, mégsem újdonságot, hisz az egyházközség számára nem új, inkább egy régi, a szívek mélyén megbúvó igény, hogy időről időre többet tudjunk meg egymásról.

Látjuk egymást hétről hétre a templomban, összeér könyökünk, együtt imádkozunk. Olykor köszönünk egymásnak az utcán, a postán, a boltban. Mégsem ismerjük egymást. Mert ismerni azt jelenti: szeretni egymást. Jól ismerni azt jelenti: jól szeretni.

Szeretjük egymást? Jól szeretjük egymást? Mit értünk rajta?

Jézus azt mondta: "Arról ismerjék meg, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."

A Szécsényi Harangok épp ezért nem csak hírmondó, nem csupán információs lap. A közösség életét, elevenségét akarja segíteni. Közelebb hív Jézushoz, és közelebb egymáshoz. Hogy jól ismerjük és jól szeressük egymást, hiszen Isten egyháza, a szentek polgártársai vagyunk. Hogy valóban így éljünk, hogy valóban keresztény módon éljünk. Mert kereszténynek lenni - életforma.

Ma még a ferences testvérek készítik, remélem, holnap már közösen készítjük. Hiszen az egyház MI vagyunk. Erre a közös vállalkozásra kérjük közösen Isten áldását.

fr. Lendvai Zalán plébános

Karácsonyi készület

Közeleg a karácsony. Itt az ideje, hogy ki-ki ajándék, karácsonyfa, az ünnepi asztalravaló után nézzen - járva a boltokat, érzékenyen vizsgálva a pénztárcát, érezve annak soványodását, gondterhelt arccal, újabb és újabb ötletek után kutatva, hogy lehetne házastársunknak, gyermekeinknek, szüleinknek, rokonainknak, barátainknak örömöt szerezni, "csak nehogy kimaradjon valaki", nehogy megbántsunk valakit a "szeretet ünnepén".

Jól csináljuk? Ilyen a karácsony? Biztos ez a karácsony?

Nehéz szokásainktól, családi és közös hagyományainkon változtatni - nem is kell. Mégis érdemes, sőt elengedhetetlen átgondolni, hogyan ünnepeljünk, hogy jól ünnepeljünk.

Hangulatos lesz az ünnep a gyertyafénytől, a dúsan rakott asztaltól, a szépen csomagolt ajándékoktól - igazán széppé mégis csak az teszi, ha szeretetből, ha a Szeretetből fakad mindez.

Mert "Isten a Szeretet", ahogy Szent János apostol írja. A szeretet ünnepe valójában a Szeretet, az Isten Szeretetének, vagyis a nekünk adott Jézus Krisztus ünnepe. Minden ajándék, amit átadunk egymásnak az Ajándékozó bőkezűségéről és az Ajándék nagyszerűségéről szól. "Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte." Erről a nagyszerű Ajándékról, Isten nagylelkűségéről szól a karácsony.

Hogyan készüljünk az ünnepre? Helyet készítve annak, aki közénk jött, emberré lett, hogy mi Istené legyünk. Helyet - elsősorban a szívünkben, családunk szívében, egyházközösségünk szívében, hogy az érkező Isten Fiának helye, jó helye legyen.

Szép adventi szokásaink, az adventi koszorú, a Roráte szentmisék, imáink, adventi vállalásaink ebben segítenek - de vigyázzunk, csak segítenek, nem helyettesítik a szív készületét.

Mit tegyünk hát? Ne csak a lakást takarítsuk ki, hanem újítsuk meg kapcsolatunkat Istennel.

Hogyan? Recept nincs. Mindenki maga tudja, hol van élete és életünk leggyengébb pontja, legsérülékenyebb része. Ha a család nem szokott együtt imádkozni, itt az ideje, hogy megpróbáljuk. Ha a szentgyónás megy nehezen, kiváló alkalom egy nagy "lepakolásra" Jézus előtt. Ha a túlzott táplálkozás, a cigaretta, az élvezeti cikkek tesznek rabbá, miért ne próbálnánk meg most nélkülük. Ha soha sincs időnk egymásra, hát tegyük félre a "fontos dolgainkat" a még fontosabbért - beszélgessünk egymással, osszuk meg örömeinket és bánatainkat. Ha valaki magányos körülöttünk és csak egy kis szeretetre szorul, hát nézzünk rá, figyeljünk rá, gondoskodjunk róla. Csak el kell kezdeni, a többi már jön hozzá.

Mindig Jézus szeretetéért, Jézus szeretetével. Ez teszi karácsonyi készületünket tisztává, ez tisztítja meg szemünket, ebben újul meg egyéni hitünk, családi életünk, az egyházközösség. És ez teszi igazán széppé karácsony ünnepét.

- Szentségimádási nap

A váci egyházmegye szép szokása, hogy az év minden napján az egyházmegye más-más templomában tartanak egésznapos szentségimádást.

Templomunk december 1-én kerül sorra. A reggeli szentmise után lesz a szentségkitétel, 11 órakor ünnepi szentmise, 15 órakor szentóra lesz, majd az esti szentmise előtt tesszük el az Oltáriszentséget. Mindenkit szeretettel várunk, hogy rövidebb-hosszabb ideig kapcsolódjon be az imádságba.

- Roráte szentmisék

"Harmatozzatok egek" (Rorate Coeli) - énekeljük régi adventi énekünkben. Isten Fia Szűz Mária méhében testet öltött a Szentlélektől. A Szentlélek titokzatos és észrevétlen, csupán gyümölcseiben észrevehető működését az ősatyák gyakran a harmat leszállásához hasonlították. Adventben e titokra és az Isteni Szeretet, a Szentlélek bennünkvaló működésére figyelve imádkozunk hétfőtől szombatig minden reggel 6 órakor a templomban.

- Szeplőtelen fogantatás ünnepe - kilenced

November 30-tól december 8-ig minden este ½ 6-kor Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készülünk a Szeplőtelen fogantatás ünnepére. A kilencedet december 8-án az esti ünnepi szentmise zárja.

- Adventi lelkinap

Megszoktuk, hogy húsvét és karácsony ünneplésére triduummal, szentbeszédsorozattal készülünk. Ennek új formájaként - valójában mégsem új - a fiatalok és a felnőttek karácsonyi készületét szeretné teljesebbé tenni adventi lelkinapunk december 13-án, szombaton.

A lelkinap vezetője P. Hegedűs Kolos tartományfőnök-helyettes.

A program délelőtt ½10-kor a templomban kezdődik (így előtte van elég idő a hétvégi bevásárlásra), majd a hittantermekben előadással (szent­be­széddel) folytatódik. Délben közösen imádkozunk és ebédelünk. (A harapnivalót a plébánia készíti elő, de apró süteményt szívesen fogadunk.) Ebéd után rövid szentségimádás, gyónási alkalom, beszélgetési lehetőség szerepel a programban, végül 3 óra körül szentmisével zárjuk a napot.

Kérjük, hogy mindazok, akik a lelkinapon szívesen részt vennének, az újsághoz mellékelt jelentkezési lapot kitöltve december 8-ig a perselybe dobják be.

- Adventi szentgyónás

A karácsonyra való készület legszebb módja, ha életünket megújítjuk Isten szeretetében.

Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy a szentgyónásaikat ne hagyják a karácsony előtti napokra illetve lehetőleg a szentmisék előtt végezzék el, hogy aztán az egész szentmisén figyelmesen vehessenek részt. Igyekszünk minden alkalommal már 10-15 perccel korábban erre lehetőséget biztosítani. Szívesen állunk rendelkezésre "beszélgetős gyónásra" is.

A gyerekek karácsonyi szentgyónására külön alkalmat is biztosítunk december 22-én, hétfőn délelőtt 9 órakor, hogy minden hittanos tiszta szívvel ünnepelhesse Jézus születését.

- Pásztorjáték

December 24-én délután 4 órakor várunk kicsit és nagyot, karonülőt, fiatalt és öreget a karácsonyi pásztorjátékra, melyre fiataljaink már hetek óta készülnek Jónás atya és Debóra nővér vezetésével.

- Karácsonyi, újévi miserend

Adventban, december 1-től 24-ig a hétköznap reggeli szentmisék 6 órakor kezdődnek. Az esti és a vasárnapi szentmisék rendje továbbra is változatlan.

December 24-én este nincs szentmise, Pösténypusztán és Benczúrfalván 23 órakor,  Szécsényben éjfélkor lesz szentmise.

December 25-én és 26-án vasárnapi rend szerint lesznek misék: 7, ½10, 11, 18 órakor.

Az évvégi hálaadó szentmisét december 31-én este 6 órakor tartjuk.

Január 1., Szűz Mária Istenanyaságának (Újév napjának)  ünnepe kötelező ünnep. A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek.

- Szent Család vasárnapja

December 28-án, Szent Család vasárnapján a ½10-es szentmisében megáldjuk családjainkat. Akik idén ünnepelték házasságuk 5., 10., 15., 25.,..... 50. évfordulóját és ebből az alkalomból szívesen kapnának ünnepélyes áldást, kérjük, a sekrestyében iratkozzanak fel.

Apró hírek

- Átlagos vasárnapon szentmisén kb. 830 hívő, 630 felnőtt és 250 gyerek vesz részt templomunkban.

- Összesen 553 hittanos gyermek és fiatal tanul hittant az idén. Korosztály szerinti megoszlásuk:

Óvodás                      45 fő

1. osztály                   72 fő

2. osztály                   71 fő

3. osztály                   67 fő

4. osztály                   60 fő

5. osztály                   56 fő

6. osztály                   52 fő

7. osztály                   49 fő

8. osztály                   38 fő

Bérmálkozás előtt       27 fő

Bérmálkozás után          8 fő

Ifjúsági hittan                8 fő

- Minden csütörtök este a szentmisék után kb. ½ órás csendes szentségimádást tartunk az egyházközség megújulásáért, családjainkért, gyermekeinkért és fiataljainkért.

- A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján és harmadik vasárnapján az esti szentmise után tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti szentmisét.

- A Rózsfüzértársulat minden hónap második vasárnapján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ezeken a vasárnapokon a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

- Felnőttek számára minden hétfőn a szentmise után bibliaóra van, házasok részére pedig péntekenként 19 órakor van összejövetel, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

- A házasságra készülő fiatalok és a szülők figyelmét szeretettel felhívjuk, hogy az esküvőre - az alapos készület érdekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián. Akik a nyáron szeretnének házasságot kötni, legkésőbb január folyamán jelentkezzenek!

- Vízkereszt ünnepe 1998-ban január 4-re esik. A házszenteléseket ezután kezdjük majd meg - jelentkezni a sekrestyében lehet majd január 1-től.

- A keresztények egységéért január 18. és 25. között imádkozik minden keresztény egyház.

- Hamvazószerda február 25-én lesz. A farsangi mulatságok ideje ekkor ér majd véget.

- Az újság szerkesztéséhez vállalkozó kedvű, kreatív, kiadványszerkesztő vagy szövegszerkesztő programokhoz értő jelentkezőt és munkatársat keresünk. Jelentkezni a plébánián lehet.

- Az újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Az nyomdai költség kb. 20 Ft példányonként. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten az újságos perselyen keresztül támogassák az előállítást. Köszönjük! 

Alakuló KARITÁSZ csoport

Szeretettel várjuk azoknak a testvéreknek a jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnának be rendszeres munkájukkal az alakuló karitász csoportba,  hogy egyházközségünk szegény, beteg, magányos vagy idős tagjain, illetve rászoruló családjain szükség esetén segíteni tudjunk.

Másrészt várjuk azok jelentkezését, akik alkalmi, szakmai segítségükkel (például háztartási gép szerelés, kisebb javítások, kisebb kőműves vagy szakmunka, pl. meszelés, gyeremeknevelési tanácsok, gyermekmegőrzés, templomtakarítás stb.) tudnak segíteni.

Kérjük, hogy az újsághoz mellékelt lapot töltsék ki, vágják le és dobják az újságos pad melletti perselybe vagy a plébánián jelezzék segítőkészségüket.

1998 - A Szentlélek éve

...add a mennyből érzenünk fényességed sugarát!

Volt idő, mikor napi gyakorisággal aludtak ki otthon a lámpák. Kerestük a gyufát, a petróleumlámpát, vagy gyertyát, és azok fényénél tanultunk tovább a viaszosvásznas asztalnál. És ha késő estig nem emberelték meg magukat az izzószálak, akkor is inkább csak azon járt az eszünk, hogy másnap lesz mire hivatkozni az iskolában.

De a több napos világtalanságnak már nem volt ilyen hangulata. Egyre bosszantóbban hiányzott a fény, fölfedeztük, hogy a gyertyának is, a petróleumnak is otromba szaga van, feszültté tett a botorkálás, már nem vígasztalt bennünket az iskolai mentség sem. Mit nem adtunk volna akkor valami csodaszerelőért, aki lelket lehelt volna a lámpákba, rádióba!

Bár sose lett volna világos, hogy ne fájna így a sötét!

Aztán, aztán valamikor, amikor a beletörődés egykedvűsége már elég érzéketlenné tett, akkor, akkor a csipkerózsika-álmot alvó villanyóra hirtelen felmordult, ahogy élet szökött belé. A gyertyák kialudtak, a petróleumlámpa fölkerült a kamra legfölső polcára, előkerültek a kockás, és vonalas füzetek. 

Milyen furcsa. Hogy el tudunk szokni a sötéttől és hozzá tudunk szokni a világossághoz. Már észre sem vesszük. Már eszünkbe sem jut, hogy nem is olyan természetes a működés világa, hogy lehetne éppenséggel másként is. 

Az első roráték lelkes és hangulatos botorkálása, a jeges sötétben a templom keresése, de az unott, szürke, ködös, vagy latyakos adventi napok kedvetlensége is mind hiábavaló lenne, ha nem tudnánk örülni a végén annak, hogy vége. Ha nem tapintanánk ki a fény gyönyörét, rátéve ujjunkat az ütőerére.

Hogy lépünk be a következő esztendőbe? 1998 Szentlélek éve lesz. Attól, hogy a pápa annak nevezte el. Mondhatta volna úgy is, hogy a fény éve. Annak az éve, hogy érzenünk kell a mennyből fényessége sugarát. Mert nem csak a fényt nem értékeljük eléggé, hanem a bennünk láthatatlanul működő Szentlelket sem. Ha a fényt nem könnyű nyakon csípni, akkor még sokkal nehezebb tetten érni a Szentlelket, aki még csak nem is a fényhez hasonlítható, hanem inkább a fényt lehetővé tevő láthatatlan valamicsodákhoz. Ha Jézus a Világ Világossága, aki az Őt be nem fogadó sötét világba jött, akkor a Szentlélek az, aki által ez a megtestesülés létre jöhetett. Ő a  háttérben maradva nemcsak Mária szíve alatt moccantott meg valamit, hanem a mi szívünkben is Ő mocorogtatja, növeszti a bennünk éledező Krisztust. Ő az, aki által hinni tudunk, Ő az, aki bennünk imádkozik. Ő az, aki  - akár alszik a gazda, akár ébren van - a gabonaélet növekedését műveli. Magunk sem tudjuk, hogyan. Kereszténységünkben nem tehetünk egyetlen lépést sem, hogy Ő ott ne volna. És bár nem húzódik vissza műveivel akkor sem, ha nem ismerjük föl, mégis kellünk mi is ahhoz, hogy legalább hagyva Őt működni, ne véletleneknek, vagy magunknak tudjuk be emberi, vagy hitbeli cseppnyi növekedésünket. Mert vigyázat! Ha nem vigyázol, az Ellenség elhiteti veled, hogy ő a te megmentőd, de legalább annyit biztosan el akar veled érni, hogy elhitesse veled, hogy te bőven elég vagy magadnak. Azért fontos ünnepelnünk, hogy KELL NEKÜNK A SZENTLÉLEK, hogy kijelentsük: a mi megmentőnk az Egyetlen Személyes Isten!

Fölkapcsolom a villanyt. Aztán le. Megint föl. Világosság lett. Én kapcsoltam föl. Mégsem én vagyok a világosság.

A titok titok marad, de már tudom, hogy van titok.

fr. Magyar Gergely gvardián

Rejtvény - gyerekeknek

Az alábbi meghatározásokat beírva függőlegesen egy olyan szent nevét kapod, akit Adventben ünnepelünk. A megoldáshoz írj olyan népszokásokat, amik az ő ünnepéhez kapcsolódnak és névvel ellátott borítékban a sekrestyében add le december 22-ig.

1. Akit december 6-án ünnepelünk

2. Az ő születését várjuk

3. Ilyet csak Isten tehet

4. A Szűzanya

5. A karácsonyi készület ideje

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers, vallomás

"Család nélkül a karácsony nagyon szomorú, a karácsony nem igazi a család nélkül. Magányosan töltöm el a Szentestét, és azon töprengek, hogy sok család Európában és a keresztény világban valóban ünnepli-e, amiről az ünnep szól. Sajnos, már régóta a karácsony szent ünnepéből "perzsavásárt" csináltak, ajándékozási versenyt. Abban reménykedem, hogy lassacskán visszatér karácsony eredeti tartalma: egymás szeretete a jézusi szeretet jegyében."

Tolnay Klári színművész

Szecsődi Leó: Betlehem

Ahol csak az antennák bámulják az eget,

esélytelen a betlehemi csillag.

 

 

Minden kedves testvérnek
Isten kegyelmében gazdag,
békés karácsonyt
és áldott új
évet kívánunk!
 

éVissza a lap tetejére

éVissza a Szécsényi Harangok archívumába