Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2004. Nagyböjt-Húsvét

 

LELKISÉG

Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a házaink és kisebb a családunk, több a kényelmünk, de kevesebb az időnk. Több tudással, de kevesebb belátással rendelkezünk, több a szakértőnk, mégis több a problémánk.

Túl sokat iszunk, túl sokat dohányzunk, túl meggondolatlanul költekezünk, túl keveset nevetünk, túl gyorsan vezetünk, túlzottan dühbe gurulunk, túl sokáig fennmaradunk, túl keveset olvasunk, túl sokat tévézünk, és túl ritkán imádkozunk. Túl sokat beszélünk, túl ritkán szeretünk, és túl gyakran gyűlölünk.

Tudjuk, mi a jólét, de azt nem, hogy mi a jó lét. Nagyobb dolgokat csinálunk, nem pedig jobb dolgokat. Éveket adtunk az élethez, nem pedig életet az éveknek. Eljutottunk a holdig és vissza, de nehezen megyünk át az út túloldalára azért, hogy az új szomszéddal találkozzunk.

Többet írunk, de kevesebbet tanulunk. Több tervet szövünk, de kevesebbet teljesítünk. Megtanultunk rohanni, de várni nem. Több komputert gyártunk, hogy több információt tároljunk, mint valaha, és egyre kevesebbet és kevesebbet kommunikálunk.

Ez a gyors étkezés és a rövid emésztés kora, a nagy emberek és a kis jellemek, a kiemelkedő hasznok és a sekélyes kapcsolatok időszaka. A tetszetősebb lakások, de szétesett otthonok korszaka. A villámutazások, az egyszer használatos erkölcsök, az egyéjszakás tartózkodások kora ez, és a tablettáké, melyek mindenre jók: felvidítanak, lenyugtatnak, ölnek.

Ügyelj rá, hogy szánj némi időt a szeretteidre is, mert nem lesznek melletted örökké. Legyen gondod rá, hogy magadhoz öleld azt, aki közel áll hozzád, mert ez az egyetlen kincs, amit jó szívvel adhatsz és időtlenül megmarad.

Mondd a párodnak, hogy „szeretlek”, de leginkább éreztesd vele. Egy csók és egy ölelés helyrehozza a sérelmeket, ha a bensődből jön. Fogd meg a kezét és őrizd meg ezt a pillanatot arra az időre, amikor ő többé már nem lesz itt. Szánj időt arra, hogy szeress, és szánj időt arra, hogy beszélgess.

Ne foglalkozz a lényegtelen számokkal. Olyanokkal, mint az életkor, a testsúly és a magasság.

Folyamatosan tanulj. Tudj meg többet a számítógépekről, a járművekről, a kertészkedésről, bármiről. Sose hagyd ellustulni az agyad.

Élvezd az egyszerű dolgokat. Nevess gyakran, hosszan és hangosan.

Tartsd becsben az egészséged: ha jó, akkor őrizd meg. Ha gyengélkedik, akkor javíts rajta. Ha már túl van azon az állapoton, amin magad segíthetnél, akkor fordulj segítségért.

Ne tégy kirándulást a bűnbe. Utazz el a környékre, a hegyek közé, a szomszédos megyébe vagy külföldre, de sose járj arra, ahol a bűn lakozik.

Mondd el minden alkalommal azoknak, akiket szeretsz, hogy szereted őket.

Mindig gondolj arra: az élet nem azzal mérhető, milyen sokáig lélegzünk, hanem azokkal a pillanatokkal, amelyektől elakad a lé­leg­ze­tünk.

És ne felejts el imád­kozni. Az ima túl emel ezen a világon.

egy ferences nővér gondolatai alapján

Közép-Európai Katolikus Találkozó

A jövő azé, aki reményt tud adni az embereknek!

Kikerülhetetlen a kérdés: Hogyan folytatódik ennek a földrésznek a sorsa, történelme, melynek közösségéhez hamarosan mi is csatlakozunk, többé-kevésbé teljes jogú tagjai leszünk? Mi a célja, amely felé meghívja vagy sodorja a résztvevőket? Szeretetre, nagylelkűségre nevel-e, ahol az emberi méltóság kiteljesedik, vagy a mérhetetlen önzés felé nyit kaput? Milyen alapokra építjük a jövőt? Vajon kiállja-e a viharokat, vagy nagy romhalmaz lesz belőle? – Mindez nem egyesek kérdése, hanem mindannyiunkat érintő, sorsunkat, jövőnket, boldogságunkat meghatározó kérdés! A felelősség mindannyiunké!

„A változó Európában egyesek a reményt veszik észre, mások inkább a fenyegető folyamatokat érzékelik. Némelyek felhívják a figyelmet a népek, a kultúrák és a vallások békés együttélésének lehetőségére és remélik, hogy a földrészünk megtalálja a közös hangot azokban a nagy feladatokban, amelyek világszerte felmerülnek. Mások óva intenek attól az Európától, amely gazdasági lehetőségeivel hatalmat gyakorol a szegényebb népek felett és bezárkózik gazdagságába; ugyanakkor kritikusan figyelmeztetnek azokra a folyamatokra, amelyek olyan kulturális és erkölcsi értékeket adnak fel, amelyek évszázadok óta Európa értékes, keresztény örökségéhez tartoznak. Ugyanők mindenekelőtt sokféle módon veszélyeztetve látják az emberi élet méltóságát.” – fogalmazzák meg Közép-Európa országainak katolikus püspökei közös Pásztorlevelükben, 2003. május 31-én.

II. János Pál pápa, Krisztus egyházának földi helytartója 20 évvel ezelőtt, 1983. szeptember 10-én a bécsi Hősök terén Európáért végzett esti imádságában mondta ki világosan a jövő egyetlen reményét: „Európa reménye Jézus Krisztus keresztje. A kereszt… a szenvedést és a halált legyőző isteni szeretet jele, a testvériség ígérete minden embernek és népnek, isteni erőforrás az egész teremtés kezdődő megújulása számára”.

Éppen a Szentatya kezdeményezésére fogott össze nyolc, közép-európai ország katolikus egyháza, hogy a csatlakozás előtt hitet tegyen: készen állunk arra, hogy „válaszoljunk mindenkinek, aki a bennünk lévő remény okát kérdezi” (vö.: l.Pét 3,15). E nyolc ország – Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia – katolikus egyháza közös hittel vallja, hogy Jézus Krisztus „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). A csatlakozásra való fölkészülés mottója: Krisztus – Európa reménye. A konkrét felkészülést a nyolc ország katolikus püspökeinek közös Pásztorlevele indította 2003. május 31-én, mely világosan megfogalmazza reményünk okát, s konkrét feladatot tűz mindnyájunk elé, hogy tanúságtételünk hiteles és hatékony legyen. A fölkészülés csúcspontja a „Népek zarándoklata” lesz az ausztriai Máriacellbe 2004. május 22-én és 23-án, ahová a Szentatya is szándékozik elzarándokolni, hogy az Eukarisztia ünneplésével fogja össze és erősítse meg Isten népét.

A történelem folyamán, – különösen az elmúlt évszázadban – országaink itt Közép-Európában nehéz, szenvedésekkel teli utat jártak. Nagyon sok vértanú koronázta meg életáldozatával a Krisztushoz és az Egyházhoz való hűségét! Európa sajnos a nacionalizmus, a fasizmus és a kommunizmus végzetes ideológiáinak is a szülőhazája volt. Ugyanakkor a nyugati kultúra minden értékével és vívmányával az evangéliumból nőtt ki. Ezért a remény forrása napjainkban a mi számunkra is Jézus Krisztus evangéliumában van.

Az Egyház feladata az, hogy a „remény evangéliumát” a világba vigye. Remény nélkül egyetlen ember sem élhet. Mindenkinek az életében sokféle remény van jelen kisebb vagy nagyobb mértékben. A keresztény remény azonban ennél több: „A bennetek lévő Krisztus: a dicsőség reménye” (Kol 1,27). Számunkra, keresztények számára a remény nemcsak adomány, hanem feladat is: „Remélni a reménytelenség ellenére”. De csak a forrásaihoz visszatérő Egyház tud szolgálni ezzel a reménnyel. Minden krisztushívő, mint „az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységébe egyesített nép” tagja, a keresztény élet teljességére és a tökéletes szeretetre kapott meghívást. Az életszentség lényeges előfeltétele a hiteles evangelizációnak, a remény továbbadásának. Hármas feladattal válik ez valósággá:

1. Keressük az Isten Igéjének olvasásában és megélésében az új összetartozást és bizalmat Krisztussal.

2. Fedezzük fel a vasárnapot és az Eukarisztiát, mint a feltámadt Krisztussal való ünneplést, s az ünneplésben a valódi egység szentségét, amelyre az emberek várnak.

3. Az Igéből és az Eukarisztiából való élet átvezet a kölcsönös szeretet életébe. Belevon az emberi életért – a fogantatástól a természetes halálig – vívott küzdelembe, valamint a békéért, az igazságosságért és a természet megóvásáért való harcba. Ez a szolgálat minden emberre vonatkozik, de különösen a hátrányos és a jogfosztott helyzetben lévőkre. Napjainkban külön figyelmet kell fordítanunk a családokra és a fiatalokra.       

Az evangélium üzenete és tanúsága az a nagy erőforrás, amely Európának visszaadja nélkülözhetetlen és gyakran emlegetett lelkét, amely képes arra, hogy a gazdaságot a közjó szolgálatába állítsa, amely a politikát a felelősebb és messzebbre tekintő döntések helyévé teszi, amely a szociális életben – a családtól az egyesületekig – teret biztosít minden olyan intézmény szükségletei számára, amelyek az új európai közösség élő szövetét alkotják.

A Boldogságos Szűz a remény asszonya, olyan édesanya, aki sokszor megmutatta: képes Európa történelmének nehéz pillanataiban reményt adni. Minden népnek megvannak a nemzeti, nagy zarándokhelyei. Ahogyan egykor az apostolok az Úr édesanyjával imádkoztak, úgy akarunk mi is szüntelenül imádkozni, hogy a Szentlélek megújítsa a föld színét. Ennek nagyon szép kifejezője éppen a magyar fiatalok által kezdeményezett Imalánc, hogy a Rózsafüzér által összefogja Európa ifjúságát és népeit.

A fenti gondolatokat a már említett Pásztorlevélből merítettem. Szentatyánk, II. János Pál pápa 2003. június 28-án csodálatos hangú buzdítással – „Az Egyház Európában” – fordult Európa népeihez és fogalmazta meg az Egyház küldetését e földrész sorsában, jövőjében. Ezzel egy más alkalommal ismerkedjünk, hogy reményünk és hivatásunk tovább erősödjék!

Az eredményes készülődés reményében:

Tihamér atya

Liturgia

A templom kapuja

Már gyakran beléptünk a templomba a kapun át, és az mindannyiszor mondott nekünk valamit. Meghallottuk-e a szavát?

De hát miért is áll ott az a kapu? Talán csodálkozol, hogy ezt kérdem. Azt gondolod, a felelet éppenséggel nem nehéz: hát azért, hogy ki- és bemenjünk rajta. Ez igaz is. Ám a ki- és bemenéshez még nincs szükség kapura! Megtenné a szolgálatot egy nyílás is a falon, és ehhez elég volna egy erős deszkaajtó. Az emberek könnyen ki- és bejárhatnának rajta, olcsóbb is volna és a célnak is jobban megfelelne. De „kapu”, az bizony nem volna. A templomkapu többet akar, mint egyszerűen ilyen hétköznapi célt szolgálni: a kapunak mondanivalója van.

Figyeld csak meg, mikor átlépsz a küszöbön, mindjárt érzed: „Én most elhagyom a külső világot, én most bemegyek.” Kint terül el a világ, a szép világ, telve erős élettel, tevékenységgel. De van benne sok csúnya és alantas is. Valami vásári jelleg ül rajta: mindenki csak szaladgál, mindenki csak terpeszkedik benne. Nem akarjuk éppen profánnak nevezni, de van valami ebből rajta. A templom kapuján át azonban a vásártól elkülönített csendes és szent belsőségbe lépünk, a szentélybe. Kétségtelen, hogy minden dolog Isten alkotása, minden az Ő ajándéka. Ő mindenütt ránk találhat. Minden dolgot úgy kell fogadnunk, amint az Isten kezéből jön, és meg kell azt szentelnünk kegyeletes lelkünkkel. És az emberek mégis mindenkor meg voltak győződve arról, hogy egyes helyek különösen is szentek, és Isten számára vannak lefoglalva.

A kapu a külső és a belső világ között áll, a piac és a szentély kö­zött, a között, ami a világhoz tartozik, és amit Isten­nek szen­tel­nek. És ha vala­ki átlép a kapun, akkor ez így szól ő­hozzá: „Hagyd kívül azt, ami nem oda való, hagyd kint azokat a gondolatokat, kívánságokat, gondokat, a kíváncsiságot, a hiúságot. Hagyj kint mindent, ami nincs megszentelve. Tisztulj meg, mert szentélybe lépsz mostan.”

Ne lépj át sebtében a kapun! Egészen lassan kellene a kapun át bemennünk, és lelkünket kitárnunk, hogy meghalljuk, mit mond. Sőt előzőleg egy kissé meg is kellene állnunk, hogy templomba-lépésünk megtisztulás, összeszedettség legyen.

De a kapu még többet is mond. Figyeld csak meg, hogy amikor átlépsz rajta, önkénytelenül fölemeled a fejedet és szemedet. Tekinteted először a magasba szökik, majd széttekintesz, a kebel kitágul, a lélek megnő. A templom magas tere a végnélküli örökkévalóságnak, az égnek jelképe, amelyben Isten lakik. Igaz, hogy a hegyek még magasabbak, és mérhetetlen ott kint a kéklő messzeség. De mindez nyíltan áll, nincs határolva s nincsen alakja. Ezt a teret azonban lefoglalták és elkülönítették Isten számára. Érette alakították és képezték ki ilyen szentül. Megérezzük a fölfelé törő oszlopokon, a széles, erős falakon, a magas boltozaton: igen, ez egészen különös, bensőséges módon az Isten háza, Isten lakása.

És a kapu bevezeti az embert a titokba. Azt mondja neki: „Vesd el, ami kicsinyes, el mindazzal, ami szűk és nyugtalanító. El mindazzal, ami lenyom. Ki a mellet, fel a szemekkel, a lélek szárnyaljon szabadon! Isten temploma ez, és egyszersmind saját énednek is mása, mert te Isten élő temploma vagy, Isten temploma a tested és a lelked. Tágítsd hát ki, tedd naggyá és szabaddá!”

„Emeljétek fel a fejeteket ajtók, táruljatok örök kapuk: és a dicsőség Királya bevonul” - hangzik felénk az Írás szava.

Halld meg te is ezt a fölszólítást. Mit használ neked a kőből és fából épült templom, ha te magad nem vagy Istennek élő temploma? Mi hasznod belőle, ha hatalmas kapu vezet abba és hatalmas ajtószárnyak tárulnak ki, de lelked templomában nem nyílik meg a kapu, és nem vonulhat be rajta a dicsőség Királya?

Romano Guardini

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Téli élményeink

 

Férfisuli – Szécsény 2003

Szécsényben már évtizedek óta hagyománya van a Pünkösdi férfizarándoklatnak. Hogy mi, férfiak, miért szeretjük különösen? Nem egyszerűen azért mert ilyenkor nincsenek „asszonyaink” a közelben, hanem mert ilyenkor, férfitársaságban, Isten közelében, valahogy máshogy szól az ének, más az imádság, és jó megtapasztalni a férfiközösség lelki mélységét és erejét.

Közel egy évvel ezelőtt merült fel annak a gondolata, hogy vendégelőadók bevonásával – a „Szülősuli” mintájára – „Férfisulit” szervezzünk plébániánkon. Bár a megnevezés kissé csalóka, mert a „férfi” jelentheti a párját keresőt, az udvarlót, a jegyest, a fiatal házast vagy akár a sokat tapasztalt férjet is. A mi esetünkben inkább az utóbbi kört céloztuk és kerestük meg azzal, hogy vegyenek részt ezen a kéthetente tartandó – összesen 10 alkalomból álló – beszélgetés-sorozaton. A férfisuli 2003. szeptember 13-án indult és 2004. január 17-én fejeződött be.

Egy-egy összejövetel nagyjából három egyenlő részből tevődött össze. Az első harmad egy-két személyes ima és ének után az előző alkalommal elhangzott gondolatébresztő előadás megbeszéléséből állt, ahol mindenki elmondta véleményét, megosztotta velünk élményeit, gondolatait.

A második rész kicsit kötetlenebb formában zajlott, kis frissítő és sütemény mellett lehetett beszélgetni egymással. Ez az idő jó volt arra, hogy a többieket jobban megismerjük, vagy éppen megkérdezzünk olyan dolgokat is, amelyek nem kapcsolódtak szorosan a témához.

A találkozó utolsó harmadában pedig a következő témakörhöz kapcsolódó gondolatébresztő előadás került ismertetésre. Mivel az anyagot nyomtatva is megkaptuk, így otthon mindenki nyugodtan újra elolvashatta, átelmélkedhette és összeszedhette gondolatait a következő alkalomra. De feleségeink többsége is bele-belenézett „dossziénkba”, a férfisuli anyagába, és szívesen értékelte ki, hogy mi miről is beszélgettünk egy-egy alkalommal éjfélig.

Hogy miről szólt a férfisuli?  Legrövidebben úgy foglalhatnánk össze, hogy a férfiak problémáiról. Olyan dolgokról, amiket sok férfi hamis öntudatból letagad, és amikről még férfitársaságban is nehezen esik ilyen komolysággal szó, mégis fontos témák minden férfi számára. Minden fontosabb témakörrel foglalkoztunk a stressztől kezdve a praktikus dolgokon át a szexualitásig a lelki élettel bezárólag. A feldolgozásra került nyolc témakör szorosan egymásra épült. Az első alkalommal az istenkapcsolatról (1) beszélgettünk. Ha istenkapcsolatunk rendben van, akkor fontos, hogy felállítsuk értékrendünket (2), majd ehhez mérten osszuk be időnket (3). Az értékrendünkből és időbeosztásunkból következtethetjük ki, találhatjuk meg helyes önazonosságunkat (4). Fontos, hogy a családban a férjnek, az apának vezető szerepe (5) legyen! Ugyancsak nagyon fontos az apai szerep, s az hogy gyermekeinkben milyen apakép áll össze rólunk, s nekünk milyen apaképünk volt (6)? A férfi talán legnagyobb problémája a szexualitása (7), amely kérdéskört mi sem kerülhettünk ki. Ha mindezekkel tisztában vagyunk, és mindent rendeztünk lelkünkben, ezt a rendet fenn is kell tartani, amihez elengedhetetlen a lelki vezetés és a szentgyónás (8). Az ötödik és tizedik találkozás alkalmával szentmisét iktattunk be Zalán atya és Gorove Laci segítségével. Az utolsó alkalom már csak azért is rendhagyó volt, mert arra feleségeinket is meghívtuk. Amíg mi az előző témakört vitattuk meg, addig ők arról beszélgettek, hogy hogyan élték meg azt a négy hónapot, amíg mi a férfisuliba jártunk. Az ezt követő szentmisén megújítottuk házassági fogadalmunkat, s agapéval fejeztük be a kibővített találkozót.

Úgy gondolom egy-egy összejövetel akkor hatékony, ha nemcsak jelen vagyunk és meghallgatjuk mások okos gondolatait. Ez a férfisuli más volt, sokkal több, mint előadások, sokkal több, mint beszélgetések. Ezek „Mi” voltunk, olyan gondolatokkal, érzésekkel, amelyekről eddig talán még senkinek sem beszéltünk, de most őszintén megnyílva osztottuk meg egymással, és sokat tanultunk egymástól. Jó volt hitben együtt lenni, Isten szemével is végignézni életünket, megosztani gondjainkat, kereséseinket, s közben megerősödni a jószándékban, Istenből reményt és erőt meríteni férji és apai hivatásunkban.

Azt gondolom, jó érzéssel töltött el bennünket is, amikor előadóink is elmondták, hogy ők is sokat tanultak tőlünk és jól érezték magukat közösségünkben.

Köszönjük a Családok Jézusban közösségnek és Gorove Laciéknak, hogy felvállalták a férfisulit Szécsényben is! Köszönjük a plébániának, hogy lehetőséget biztosított számunkra a hittanteremben! Köszönöm Nektek, férfitársaim, hogy szívesen és nyitott szívvel jöttetek minden alkalommal (még Nógrád­me­gyer­ből és Érsekvadkertről is)!

Végül biztatok minden férfit, aki keresi a jobb kapcsolatot Istennel és házastársával, aki jobban meg akarja magát ismerni, akiknek megerősítésre, bíztatásra van szüksége, az jelentkezzen férfisulira! Szívesen segítünk a szervezésben.

Bagó József

Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel
– ipolytölgyesi kapcsolat…

A mai életviszonyok, az általános beállítottság alapvetően arra irányul, hogy csak az ér valamit, ami márkás, drága, divatos. Sajnos ez érvényesül az emberekkel való kapcsolatainkban is. A média többnyire azt sugallja, hogy csak azok az emberek értékesek, akik szépek, egészségesek, munkaképesek, s elfogadják mint fogyasztók a hirdetések reklámjait, s vevők minden bóvlira. Tudat alatt félünk mindannyian a betegségtől, a szegénységtől, elhagyatottságtól, s azt gondoljuk, ha nem veszünk tudomást azokról az emberekről, akik minden nap kénytelenek megküzdeni ezekkel a hiányokkal, akkor azok nem is léteznek.

A bérmálkozásra készülő fiatalok nyári táborukon vállalták a szembesülést azzal, hogy nem mindenki egészséges, fiatal és szép. Vannak, akik születésüktől fogva betegek, elhagyatottak, s így élik az életüket Ipolytölgyesen. Az első megdöbbenés után megtapasztalták, hogy őket is lehet, sőt kell szeretni, mert nekik erre van a legnagyobb szükségük.

Elbeszélésüket hallva, mi a Karitász tagjai is úgy döntöttünk, nekünk is tenni kell valamit ezekért a gyerekekért. Elhatároztuk, hogy meglátogatjuk őket, ruhát gyűjtünk számukra, s a hagyományos Erzsébet- Katalin napi jótékonysági bál bevételét nekik ajánljuk fel. A személyes találkozásra 2003. október 25-én került sor, amiről már beszámoltunk a Szécsényi Harangok karácsonyi számában.

Megindultság és könnyek nélkül lehetetlen elmondani, hogy milyen betegségekkel és fogyatékossággal küzdenek ezek a fiatal emberek. Minderről azok is képet kaptak, akik látták a róluk készült kisfilmet novem­ber 16-án a vasárnapi szentmiséken.

A fogyatékkal élő gyerekek javára megrendezett Erzsébet-Ka­ta­lin napi jótékonysági bál 2003. november 22-én került megrendezésre a Művelődési Házban. Jól érezte magát az a kétszáz főnyi bálozó, aki személyesen is részt vett a bálon. Különleges volt a műsort adó Palóc Néptánc Együttes kamara műsorában az, hogy nem színpadon, hanem a nézők között járták táncukat. Köszönjük nagylelkű segítségüket!

A bálra nagyon sokan vettek jegyet olyanok is, akik nem tudtak eljönni, de a bál célját támogatni akarták. A bevétel 175.000 Ft volt, amit még kiegészített a Szilágyi Erzsébet Nőegylet 30.000 Ft-os adománya.

Az ipolytölgyesi intézet képviselője elmondta, hogy egy új pezsgőfürdőre lenne a legnagyobb szükségük, mivel a meglévőt használja minden beteg, és így gyakran elromlik. A pezsgőfürdő azért nagyon hasznos, mivel a betegek egész nap tolókocsiban, ágyban ülnek, fekszenek, így az izmaik elsorvadnak, és a víz masszírozó hatásával tudják őket kicsit felüdíteni.

December elején átutaltuk e berendezés árát 180.000. Ft-ot, a fennmaradó összegből pedig édességet, narancsot vásároltunk a gyerekek számára.

Eközben az Egyházközség Élő Kövek Alapítványa a 2003-as pályázatának meghirdetésével szintén az ipolytölgyesi gondozottak megajándékozását tűzte ki célul. A pályázatra összesen 26 pályamunka érkezett, szebbnél szebb, ügyesebbnél ügyesebb alkotások: karácsonyi díszek, párnák, képek, gyöngyök, kis faautó és még sok-sok egyéb ajándék. A hívek advent 4. vasárnapján a szentmisék után szavazhattak a nekik legjobban tetsző munkára, a nyertesek pedig a karácsony napi ünnepi szentmisén vehették át ajándékukat, bár az igazi jutalom a megajándékozott gyerekek kitörő öröme volt, amit december 22-én, az ajándékok és a Karitász jótékonysági gyűjtésének átadásakor láthattunk arcukon Sántáné Udvardy Erikával, az alapítvány vezetőjével és a bérmálkozott fiatalok képviselőjével. A gondozók és a gondozottak egyaránt nagy szeretettel és hálával fogadtak, és bemutatták az időközben megérkezett új pezsgőfürdő tartozékait is. Köszönetüket is közvetítjük mindenkinek, aki munkájával és ajándékával szíve szeretetét juttatta el az ipolytölgyesi gyermekeknek, és hálájuk kifejezéseként Szent Erzsébet viaszból készített rózsáját küldték a szécsényieknek, amit a maguk betegek készítettek, segítséggel. Találkozásunkat az intézet kápolnájában imával fejeztük be.

Mi is köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy közösen örömet szerezhettünk beteg em­ber­tár­sa­ink­nak!

Kapcsolatunk az ipolytöl­gye­si­ek­kel folytatódik!

dr. Percze Ágnes

 „Teréz Anya” látogatása „Erzsébetnél”

Január utolsó napján verőfényes, de hideg reggelen indul­tunk a plébánia udvaráról, hogy megismerjük a Börzsönyt.

Itt rejtőzik ugyanis az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Egészségügyi Gyermekotthon. Már sokat hallottunk az otthonról, ahol fogyatékos gyermekek élnek, s elhatároztuk, hogy személyesen is felkeressük őket.

Nyolc fős csoportunk vidáman töltötte az odavezető utat, még a nagyoroszi plébániát is útba ejtettük.

Ipolytölgyesen meleg fogadtatásban volt részünk: a főnővér személyesen vezetett körbe bennünket. Sok gondozottal találkoztunk, akik maguk is nagy szeretettel fogadtak minket.

Közben a nővér sokat mesélt az életükről és az intézmény nehéz anyagi körülményeiről. Megtudtuk, hogy az egyházi támogatás csak a legszükségesebbeket fedezi, a fejlesztésekhez, a játékokhoz, sőt még a ruhákhoz is az Alapítványtól kapnak segítséget.

A kis közösség mégis bizakodó, hiszen a szeretetből táplálkoznak: a gyerekek éhezik a szeretetet, de azt is, hogy olyanok vegyék őket körül, akiket maguk is szerethetnek.

A másik összetartó erő a hit, amelyet erősít, hogy minden héten saját kápolnájukban tartanak szentmisét. Ebben a kápolnában a kereszt két oldalán a gondozottak fényképei láthatóak, így teljesülnek Krisztus szavai: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.”

A látogatás után Nagybörzsöny felé vettük utunkat, ahol megnéztük a falu három katolikus templomát. Végül egy rövid erdei túrára kerítettünk sort, majd a nap végén fáradtan, de a közös együttlét örömétől boldogan tértünk haza.

Toronyi Teodóra és a Boldog Teréz Anya Ifjúsági Hittancsoport

Ferences Plébániák Találkozója

Szécsényben április 23. péntek este kezdődik és április 25. vasárnap délig tart a Ferences Plébániák I. Találkozója, melyen a budai, gyöngyösi, kárpátaljai, pasaréti és a szegedi ferences plébániák munkatársai, így képviselőtestületi elnökök, tagok, Karitász vezetők, kántorok, jegyesoktatók, közösségvezetők, és olyan hívek vesznek részt, akik a plébániai élet mozgatói, építői és előrevivői.

A találkozó célja a ferences plébániák közti kapcsolatépítés, a közvetlen munkatársak találkozása, tapasztalatcseréje, képzése, a hitben és a ferences lelkiségben való összetartozás megerősítő megosztása. A találkozó megrendezésére most először kerül sor, és egyházközségünknek megtisztelő, hogy Szécsény és a szécsényi plébánia kapta meg ennek feladatát.

Az említett plébániákról 10-10 fő, Kárpátaljáról 15 fő vesz részt a találkozón, összesen mintegy hetven vendéget várunk.

A résztvevők elszállásolásában szeretettel kérjük a hívek segítségét: aki 2-3 vendéget szívesen befogad a találkozó 2 napjára, kérjük, hogy a sekrestyében jelentkezzen. A találkozó részletes programját a templomi hirdetésekben is közöljük majd. Előre is köszönjük mindenki szívességét!

Zalán atya

A képviselőtestület hírei

A plébánia képviselőtestülete november 19-i találkozóján határozatot fogadott el a képviselőtestületi megújítás lebonyolításának módjáról, melyet a Szécsényi Harangok januári számában közöltünk. Ezután a jövő évi költségvetés elkészítéséről tárgyaltunk, és végül szó esett az adventi és karácsonyi tervekről is.

A január 22-i gyűlésen a testület megtárgyalta és elfogadta a plébánia 2003-as elszámolását és a 2004-es költségvetést, majd a választás lebonyolításával megbízott tagok beszámoltak eddigi munkájukról és a hétvégi választásról. Végül Zalán atya megköszönte minden testületi tag ötéves munkáját és szolgálatát.

 

Az új képviselőtestület választása

A szécsényi plébánián 2004 januárjában a hívek új egyházközségi képviselőtestületet választottak. A választás rendben megtörtént.

A választás eredménye a követező:

 

Szécsény

Benczúrfalva

Pösténypuszta

Szavazók száma

205

21

26

Szavazatok száma

204

21

26

Érvényes

204

21

26

Érvénytelen

0

0

0

A képviselőtestület tagja lett:

Hivatalból tag:

fr. Lendvai Zalán ofm (plébános), fr. Papp Tihamér ofm (káplán), fr. Varga Kapisztrán ofm (házfőnök), Csernákné Galcsik Beatrix (a hitoktatók képviselője), Lazsán Mihályné (a plébánia könyvelője), dr. Percze Ágnes(Karitász-vezető), Szajkó István, kántor, Takács M. Klarissza nővér  

Választott tagok (névsor szerint):

Bagó József, Csordás Gáborné, Gajzinger László, Géczi Zsolt, Kovács Attila, Kovács Sándorné (Ben­czúr­falva), Ocsovai János, Pifka Zsolt, Pifka Zsoltné, Sán­ta Zsolt, Sántáné Udvardy Erika, Szeréminé La­zsán Zsuzsanna, Tőzsér Bálint, Végh Lajos (Pös­tény­puszta).

A képviselőtestület póttagja lett (szavazati eredmény szerint):

Ocsovai  Csaba, Balázs János, Gajzinger Márta, Bara­nyi Árpád, Deák István.

A választás jegyzőkönyveit és a képviselőtestületi tagok listáját a Püspök Atya felé jóváhagyásra felterjesztettük.

Dr. Beer Miklós püspök atya 2004. január 29-én kelt 174/2004 számú levelével a Szécsényi Egyházközség Képviselőtestületét kinevezte, és mandátumát 2007. január 31-ig megadta.

Az új Képviselőtestület ígérettételére és első találkozójára február 21-én az esti szentmisében került sor Gruber Géza esperes atya jelenlétében, majd a testület megtartotta alakuló ülését.

Az első képviselőtestületi találkozót előreláthatólag március 10-én, szerda este tartjuk majd meg, ahol terveink szerint a testület működési módjának megbeszélése mellett a tisztségviselők megválasztására kerül sor.

Köszönjük minden szavazó hívőnek, hogy bizalmával és segítőkészségével a választást előmozdította. Mindenki segítő munkájára és szolgálatára a jövőben is szeretettel számítunk.

Zalán atya

Alapítványaink hírei

 

Élő Kövek Alapítvány közhasznúsági beszámolója

A 2003. évi egyszerűsített mérleg

A. Befektetett eszközök                                                        29 eFt

B. Forgóeszközök                                                               442 eFt

Eszközök összesen                                                        471 eFt

 

D. Saját tőke                                                                     471 eFt

     I. Induló tőke                                                                100 eFt

    II. Tőkeváltozás                                                              371 eFt

     - ebből tárgyévi eredmény                                             -212 eFt

F. Kötelezettségek                                                                  0 eFt

Források összesen                                                        471 eFt

 2003. évi eredmény-levezetés

Közhasznú tevékenység bevételei                                         960 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                                       1.172 eFt

Tárgyévi eredmény                                                       -212 eFt

Közhasznúsági jelentés

Az „ÉLŐ KÖVEK” alapítvány 1999. novemberétől működik, mint kiemelkedően közhasznú szervezet.

Az alapító okirat szerint az alapítvány fő tevékenysége a családok támogatása, az ifjúság nevelése, betegek, idősek megsegítése, gondozása, a műemlékek állagmegóvása. A szervezet saját tőkéje 2003. január 1-jén 683 eFt volt, amely 100 eFt induló tőkéből és 583 eFt tőkeváltozásból - a korábbi években felhal­mozott eredményből - állt.

Az alapítvány tevékenysége működésének kezdetétől folyamatosan bővült. A tárgyévben különféle adományozóktól 602.753 Ft támogatást kapott. Az adóhatóság 357.204 Ft-ot utalt ki az adózók 1%-os rendelkezései alapján. Az összes bevétel 2003-ban 959.957 Ft volt. A tárgyév során az alapítvány központi költségvetési szervtől a fent említett 1%-os kiutalást kapta 357 eFt összegben. Ezenkívül sem önkormányzattól, sem elkülönített állami pénzalapból ill. egyéb állami valamint önkormányzati szervtől támogatást nem kapott.

2003. I. félévében négy, szeptembertől öt diák tanult egyházi iskolákban, részükre a kuratórium havonta 2.000 Ft támogatást ítélt meg, ez összesen 98.000 Ft ráfordítást jelentett. A különféle egyházközségi programokat 36.438 Ft-tal segítette a szervezet. Az iskolakezdéshez 61.000 Ft-tal járult hozzá a alapítvány, karácsonyra 33 csomag került kiosztásra 50.000 Ft értékben. A Szécsényi Harangok előállításának támogatására 140.000 Ft jutott. A különböző hittancsoportok nyári táborozását 489.943 Ft-tal támogatta az alapítvány, hozzájárulva ezzel sok gyerek ill. család szinte egyetlen nyári kikapcsolódásához. Működési költségként 14.343 Ft jelentkezett.

Az alapítvány az alapítói vagyonból nem használt fel összeget, a tárgyévben 212.267 Ft veszteség képződött.

A szervezet vezető tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül végezték, juttatásban az alapítványtól nem részesültek.

A jelentés mellékletét képezi az egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény-levezetése. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el.

Sántáné Udvardy Erika, a kuratórium elnöke

A betegek megsegítéséért Alapítvány közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági jelentés

Az alapítvány 2003. évi tevékenységét a közhasznúságról szóló 1997. évi CLVI tv. figyelembevételével a következők szerint terjesztem elő:

1. Számviteli beszámoló:

A 2003. évi egyszerűsített mérleg

A. Befektetett eszközök                                                           0 eFt

B. Forgóeszközök                                                                  48 eFt

Eszközök összesen                                                           48 eFt

 D. Saját tőke                                                                       48 eFt

     I. Induló tőke                                                                     0 eFt

    II. Tőkeváltozás                                                                48 eFt

     - ebből tárgyévi eredmény                                            -54 eFt

F. Kötelezettségek                                                                  0 eFt

Források összesen                                                           48 eFt

 2003. évi eredmény-levezetés

Közhasznú tevékenység bevételei                                       311 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                                       365 eFt

Tárgyévi eredmény                                                        -54 eFt

2. Költségvetési támogatás: Nem volt.

3. A vagyon felhasználását az l. és 4. pont tartalmazza.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása: az alapítvány határozatai tartalmazzák.

5. Központi költségvetésből kapott támogatás: Az APEH Nógrád Megyei Igazgatóságától a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 309.650 Ft.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás: Nem volt.

7. A közhasznúsági tevékenységről szóló tartalmi be­szá­moló:

Az alapítvány 2003. évben folytatta alapító okiratában foglalt tevékenységét. Az idős, beteg, egyedülálló személyek támogatását segélyezés formájában végezte.

A kuratórium a Szécsényi Egyházközség Karitász Csoport tagjainak információit is figyelembe véve kutatta fel a rászoruló személyeket. A városban sok az egyedülálló beteg, akiket elsősorban gyógyszertámogatásban részesítettünk. A támogatottak másik körét azok képezték, akik csekély nyugdíjuk miatt a fűtési költségeket nagy megterheléssel tudják csak fizetni – részükre egyszeri pénzbeli segélyt biztosítottunk. 17 rászorulónak élelmiszercsomagot állítottunk össze, összességében 85 főnek tudtunk anyagi támogatást nyújtani. Az Alapítvány folyamatosan látogatta az időseket, a személyes beszélgetések mellett a szolgálatok végzése (bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.) is megtalálhatók voltak. Évente két alkalommal, a szécsényi Karitász és a hittanos gyerekek közreműködésével műsorral és ajándékokkal kedveskedtünk a betegeknek.

Az Alapítvány költségvetési támogatást nem kapott, tisztségviselői juttatásokat nem kaptak.

Összességében az elmúlt évi tevékenységünk megfelelt az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céloknak azt az arra rászorulók örömmel fogadták.

dr. Percze Ágnes, a kuratórium elnöke

Múltbatekintő

1933

Meghívásunkra eljött Pintér József pápai káplán a Kath. Legényegyletek országos elnöke s megtartotta az ünnepélyes tagfelvételt. Mindjárt 75 ifjú nyert felvételt. Vivat, cres­cent, florent!

P. Medveczky M. Amerikából a Legényegylet céljaira is küldött szép összegeket s ugyancsak az ő anyagi segítségének köszönhető a ministráns fiúk egyletének alakítása. Az általa küldött összegen ministráns ruhákat szereztünk be s felszereltük szekrénnyel, mosdóval stb. egyletüket, valamint egy szép festménnyel, amely azonban csak most készül Márton Lajos festőművésznél. A kis egylet tagjai igen buzgón és példásan viselkednek. Elnökük: P. Jenei Jenő … Az egylet kis tagjai krb. 25-30-an julius elején egy szépen sikerült kirándulásban is vettek részt elnökük fel­vi­gyázata alatt.

Egyéb nagyobb esemény adodott elő a plébánia történetében… a plébánia minden életnyilvánulása szinte egybe van forrva a ház, a kolostor történetével…

Eseménynapló

·  November 29-én, szombaton a családok számára ismét volt adventi koszorúkészítés – a résztvevők alkalmi csokrokat, virágfüzéreket, koszorúkat, mézeskalácsdíszeket készítettek.

·  Advent vasárnapjain a családos miséken a liturgiát idén is 1-1 család szervezte, ők olvastak fel, gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit, vitték az oltárra az adományokat.

·  December 6-án szombaton egésznapos Szentségimádást tartottunk templomunkban plébániánk lelki megújulásáért. Az imádságba bekapcsolódtak családjaink és hittancsoportjaink is.

·  December 7-én a 10-es szent­mise vé­gén emlékeztünk Szent Miklós püspökre.

·  December 8-án ünnepeltük Szűz Mária Szeplőtelen fogantatását. November 30-ától kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készültünk az ünnepre.

·  December 13-14-én a szentmisék után adventi könyvvásár volt a folyosón.

·  A Karitász és a gyerekek a Ka­rácsony előtti napokban bet­le­he­mes játékkal ke­resték fel az idős be­tegeket, akik már nem tudnak el­jönni a templomba.

·  December 20-án, szombaton idén is megrendeztük az Ad­venti lelkinapot, melyet Sajgó Sza­bolcs jezsu­ita atya, egy­kori szé­csé­nyi káplán (1976-77) vezetett.

·  December 21-én a családos mise végén a vámosmikolai hívek Mikolai Betlehemes játékot adtak elő templomunkban. Ezen a napon a szentmisék után szavazhattak a hívek az Élő Kövek Alapítvány ajándékkészítő pályázatára érkezett alkotásokra, melyeket az ipolytölgyesi fogyatékkal élő gyerekek kaptak meg.

·  December 28-án Szent Család vasárnapján a családos szentmise kere­tében megáldottuk azokat a családokat, akik házasságuk kerek évfordulóját ün­nepelték. A szentmisét Németh László atya mutatta be, aki egyben Boldog Batthyány-Strattmann László szentté avatásának posztulátora is, és a mise végén a szentéletű orvos és családapa ereklyéjét ajándékozta plébániánknak. Az ereklyét január 22-én, a szent ünnepén, és február 8-án, a betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatásakor kihelyeztük az oltárra, hogy minél többen imádkozhassanak közbenjárásáért.

·  Szilveszter éjjelén a templomban sokan virrasztva és imádkozva búcsúztattuk az óévet, és kezdtük együtt az új esztendőt.

·  Újév napján idén is megtartottuk az Újévi Szentségimádást.

·  Január 24-25-én rendben megtörtént az új plébániai képviselőtestület választása.

·  Január 26-29. között plébániánkat hárman képviselték az Országos Lelkipásztori Napok „Krisztus – Európa reménye?” című konferenciáján Egerben.

·  Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén február 2-án az esti szentmise elején tartottuk meg a gyertyás körme­netet. Ez az ünnep a Megszentelt é­let napja is – a szentmise előtt ünnepi zsolozsmával imád­ko­ztunk szerzeteseinkért és új szerzetesi hivatásokért.

·  A Betegek Világnapjához kapcso­ló­dóan február 8-án, vasárnap Keszthelyi Ferenc nyugalmazott váci püspök úr szolgáltatta ki ünne­pé­lyes keretek között a szent­mi­sében a Betegek Kenetét. A szentségben 77 hívő részesült.

·  Február 14-én, szombaton volt a Plébániai Farsangi Bál a Művelődési Házban, melyen közel ötszázan vettek részt. A programban jelmezbál, vidám jelenetek, táncbemutató, bűvészverseny, majd a közös agapé után a balassagyarmati Hűbele Banda segítségével magyar táncház, később tombola és természetesen sok tánc szerepelt. Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját és az adományozók nagylelkűségét!

·  Február 21-én Esztergomban számos hívő vett részt dr. Udvardy György atya és dr. Kiss Rigó László atya püspökszentelésén, akiket a Szentatya január 24-én Esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspökének nevezett ki. György atya Szécsény szülötte, László atya pedig káplánként tevékenykedett Szécsényben. Szeretettel imádkozzunk értük!

·  Az új Képviselőtestület ígérettételére és első találkozójára február 21-én az esti szentmisében került sor Gruber Géza esperes atya jelenlétében, majd a testület megtartotta alakuló ülését.

·  Télen kereszteltük a következő gyermekeket: Végh Julianna, Jusztin Balázs.

·  Halottaink december óta: István Ilona M. Avila  FSPS nővér (78), Kirperger Lajosné (78), Jamrik Istvánné (63), Garamvölgyi János (60), Bablena Mihályné (83), Ocsovai Antalné (66), Damkó Ferencné (79), Pohánka Pál (72), Varga Istvánné (65), Tóth Pálné (83), Torda Pálné (56), Juhászné Szigeti Ágnes (59), Kereszti Imre (49), Puszta Imréné (66), Varga Gusztáv (72), Kiss Istvánné (81) Sztrémi Jánosné (79), Rajczer István (38), Atovics László (60), Kotlár István (89), Blaskó Istvánné (81), Horváth Béláné (58). Nyugodjanak békében!

 

HÍRHARANG

Tavaszi programjaink

Nagyböjti időszak

·  A farsangi időszak ideje Hamvazószerdán, február 25-én ért vé­get.

· Február 28-án, szombaton Varga Péter, a Spielhózni című nagysikerű könyv szerzője tart előadást 17-25 év közötti fiatalok számára a férfi-nő kapcsolatról, szerelemről, párkeresésről, szexualitásról a Művelődési Házban.

 

· Február 28-tól kezdődik a Jegyes-suli, ahol idén is 7 előadással segítjük jegyeseink felkészülését esküvőjükre, melyeken már gyakorló házaspárokat és érdeklődő fiatalokat is szívesen látunk.

Az előadások programja:

február 28. - Ketten hármasban - a házasság szentsége, a férfi és a nő a Biblia és az egyház tanítása alapján – a családosok és Zalán atya

március 6. - A jó házasság alapja: a házastársi kapcsolat ápolása – dr. Gorove László és Kriszta

március 13. - A gyermek a családban, a gyermeknevelés örömei és művészete – Süttő Gábor és Márta, Karay Tivadar és Zsuzsa

március 20. – Testi-lelki szerelem – a szexualitás keresztény és orvosi szempontjai, a természetes családtervezés – dr. Geiselhardt Gábor és dr. Szalai Erika

március 27. – Családegyház, családok az egyházban – együtt Isten felé, spiritualitás a házasságban, a hűség hitből él – Fogassy Judit SDSH nővér

április 3. – Megsebzett szeretet – a szerelem meg­őrzése, krízisek és útkeresések – Somo­gyi­né dr. Petik Krisztina pszichológus

április 26. - Hogyan ünnepeljünk? - a házasságkötés liturgiája és jogi keretei – Zalán atya

Az előadások mindig szombat este 7 órakor kezdődnek. Mindenkit szeretettel látunk!

· A keresztutat Nagyböjt péntekjein a szentmise előtt 17.25-kor imádkozzuk a temp­lom­ban plébániai csoportjaink vezetésével.

· A plébánia nagyböjti lelki napja március 13-án, szombaton 9 órától lesz. A lelkinapot Zatykó László ferences atya, a szegedi kolostor gvardiánja, a ferences növendékek magisztere vezeti majd. A prog­ram most is dél­előtt 9 órakor kez­dő­dik a hittan­terem­ben előadással, majd kiscsoportos beszélgetéssel folytatódik. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután keresztút, rövid Szentség­imádás, gyónási és beszélgetési lehetőség lesz. Délután 4 óra körül szentmisével zárul a lelkinap. Mindenkit szeretettel hívunk, aki szeretné igazán elmélyíteni a húsvéti készületét.

· Gyümölcsoltó Boldog­asszony (Urunk szüle­té­sé­nek hí­rüladása) ün­ne­pe március 25-én, csütörtökön lesz. Imád kozzunk a megfogant magzatokért!

· A tavaszi óraátállítás március 28-ra, vasárnapra virradó éjszaka lesz – óráinkat előrébb kell állítani (azaz egy órával kevesebbet alhatunk).

· Március 28-tól (Nagyböjt 5. vasárnapja) az esti szentmisék 19 órakor kez­dőd­nek.

· Az elsőáldozók kiválasztási szertartása március 28-án, a családos szentmisében lesz. A szentmisét dr. Udvardy György atya, az Esztergom-budapesti főegyházmegye új segédpüspöke, városunk és plébániánk szülötte mutatja be.

· A templom tavaszi nagytakarítását április 3-án, szom­baton 9 órától tartjuk. Min­denkit szere­tet­tel vá­runk, akinek fon­tos, hogy Isten há­za szép le­gyen. Taka­rí­tó­esz­kö­zöket kérjük, hoz­za­nak magukkal.

· Virágvasárnap (április 4.) a bar­ka­szentelés, a kör­me­net és az ünnepi szent­mise délelőtt 10 órakor kezdődik.

· Április 5-6-7-én, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti 7 órás szentmise keretében lelkigyakorlatos beszédeket mond dr. Nagy Imre atya, aki 1963 és 1965 között volt Szécsény lelkipásztora, és jelenleg a Budapest-Zugló plébánosa. Gyóntatás mindhárom nap már 18 órától lesz a templomban.

 

A Húsvéti Szent Háromnap:

Nagycsütörtök:

·  Reggel nincs szentmise.

· Az ünnepi szent­mise az Utol­só vacsora em­lékére 19 óra­­kor kez­dődik. A szent­mi­se után csendes vir­­rasztást tartunk.

·   A pöstény­pusz­tai és a ben­czúr­fal­vi híveket mind­három nap autó­­busz hozza be Szé­csény­be.

Nagypénteken

·  Egész nap nincs szent­mise a templom­ban.

Délután 3 órakor imád­kozzuk a kereszt­utat.

· Az Úr szenvedésének ünneplése („csonka mi­se”) 19 órakor kez­dő­dik. A liturgia végén megnyitjuk a Szent­sírt.

Nagyszombaton

·  Nagyszombaton nincs szentmise.

· A feltámadási vigília szentmise Nagyszombaton 20 órakor kezdődik. A liturgia 4 része: Fényünnep (tűz­szen­telés, hús­­véti öröm­ének), Ige­li­tur­gia, a Ke­resztség litur­gi­á­ja, az Eucharisztia litur­gi­á­ja és a körmenet. A litur­gia várha­tó­an este 10 óráig tart.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn

·   vasárnapi miserendet tartunk: 7, 10 és 19 órakor lesz mise.

 

Húsvéti időszak

· Az elsőáldozók bűnbánati szertartása és gyónása  áp­rilis 17-én szombaton délután 13.30-tól lesz a templomban.

· Szécsényben április 23. péntek este kezdődik és vasárnap délig tart a Ferences Plébániák Találkozója, melyen a budai, gyöngyösi, kárpátaljai, pasaréti és a szegedi plébániák munkatársai mintegy hetvenen vesznek részt. A vendégek elszállásolásában szeretettel kérjük a hívek segítségét: aki 2-3 vendéget szívesen befogad a találkozó 2 napjára, kérjük, hogy a sekrestyében jelentkezzen. A találkozó részletes programját a templomi hirdetésekben is közöljük majd.

· Május minden estéjén 18.30-kor litániával kö­szönt­jük a Boldogságos Szent Szüzet.

· Május 1-én Regionális Ifjúsági Találkozó lesz plébániánkon, melynek szervezésében és lebonyolításában a szécsényi fiatalok részvételére is számítunk. A program 10 órakor kezdődik, délelőtt szentségimádás, témaadó előadás, kiscsoportos beszélgetések lesznek, a déli ebéd után játék, litánia, majd 16.30-kor szentmisével zárul a találkozó. A részleteket a hittanórákon és a szentmiséken hirdetjük majd.

· Az Elsőáldozás május 2-án, vasárnap a családos szentmisén lesz.

· Húsvét 4. vasárnapján (május 2.), a Hivatások vi­lág­napján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

· A nagymarosi ifjúsági találkozó május 15-én lesz.

· Május 16-án a családos szentmise után nyitjuk meg a kolostorban idei, „Egy Európa-hírű magyar író – 500 éve halt meg Temesvári Pelbárt” című kiállításunkat.

· Május 29-én, szombaton reggel 6 órakor rövid imádsággal indul Szentkútra a szécsényi férfiak hagyományos pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

· Május 30-án, Pünkösd napján tartja esperesi kerületünk zarándoklatát Szentkútra, mely egyben a Közép-Európai Katolikus Találkozó egyházmegyei lezárása is lesz. Az ünnepi szentmisét Stella Leontin püspöki szertartó, a Vác-hétkápolnai búcsújáróhely vezetője tartja. A búcsúra autóbuszok indítását tervezzük, melyre a sekrestyében lehet majd jelentkezni.

· Pünkösd ünnepe május 30-án lesz.

· Pünkösdhétfőn szentmisék 7 és 19 órakor lesznek.

 

Apró hírek

· A plébániai irodán hétfőn, szerdán és pénteken 9.30-11.00, kedden és csütörtökön 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy ebben az időben keressék lelkipásztorainkat!

· Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

· A zsolozsmát minden nap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

· Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szent­­ség­imádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fi­a­tal­ja­inkért és ha­zánk­­ért.

· Minden péntek este 7 órától Taize-i imaóra van a szegénygondozó nővérek kápolnájában.

· Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

· A Karitász-házban péntekenként 16-18 óráig lehet adományokat leadni, támogatást kérni minden hónap első péntekén lehet.

· A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután 16.30-kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti misét.

· A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ilyenkor a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

· A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

· Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával meg­egyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a 2004. évre 2200 Ft egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. A hozzájárulást az újsághoz mellékelt és a  temp­lomban is megtalálható csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél, misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, illetve a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél fizethe­tik be.

· A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek meg­válthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

· A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy példány előállítási költsége kb. 100 Ft. Kérjük, hogy lehetősége­ik­hez mérten támogassák az újság előállítását. Köszönjük! 

 

Könyvtár-ajánló

· II. János Pál pápa: Az Egyház Európában – a Szentatya apostoli levele az európai népekhez, minden keresztényhez az Egyházban élő Jézus Krisztusról, aki a remény forrása és a jövő egyetlen igazi lehetősége Európa számára.

· Gary Chapman: Egymásra hangolva – Az öt szeretet-nyelv a házasságban – sok házasság szenved kommunikációs zavarban. A szerző tudományos alapon, de egyszerű és érthető módon fogalmazza meg, hogyan találhatja és tanulhatja meg ki-ki házastársa „szeretet-nyelvét”.

· Kerényi Lajos: Mondom néktek… – a népszerű Vasárnapi Újság című rádiósműsorban a vasárnapi evangéliumok kapcsán elhangzott elmélkedések gyűjteménye.

 

Filmajánló

Ébredések

Az elsősorban vígjátékokban felbukkanó Robin Williams (Mrs. Doubtfire, Jumanji) együtt játszik a marcona és örökké rosszkedvű férfiként ismert Robert de Niróval (Apádra ütök, Keresztapa I., II., III.) ebben az igazán megragadó filmben. A történet egy visszahúzódó doktorról (Williams) szól, akit meglehetősen kilátástalan feladat elé állítanak: próbáljon meg javulást elérni a több évtizedes bénultságban lévő betegeknél. A 30 éves Leonardot (de Niro) még gyerekkorában döntötte le a gyilkos kór, azóta úgy tűnik, mintha nem érzékelné a külvilág jeleit, képtelen reagálni rájuk. Egy napon azonban fölébred a csipkerózsika-álomból számos más beteggel együtt, és ez alaposan felforgatja mindenki életét…

Ebben a filmben a páratlan színészi alakítások mellett a valóban fontos változások talán az emberek lelkében történnek. A betegek fölébrednek a kómához hasonlító állapotból, újra felfedezik az élet eddig elrejtett értékeit, ugyanakkor a doktor a lelkében ébred fel, érzelmekre és nyitottságra talál, miután kilép szíve most felfedezett ajtaján. Nemcsak az orvos segít a betegeken, hanem a „betegek” is segítenek az orvosnak felébredni. Azért olyan jó ez a film, mert előtérbe kerülnek a számunkra egy kicsit elfeledett és megszokott értékek, például, hogy milyen szép lehet egy tavaszi reggel és, hogy milyen jó, ha van, aki szeret minket. A film szereplői „felébrednek” és elindulnak a szolgáló szeretet útján, amelyre mindenkinek ugyanolyan nagy szüksége van. (Ren­dezte: Penny Mar­shall; Szereplők: Robin Williams, Robert De Niro, John Heard, Max von Sydow, Ann Miller; 116 perc)

 

Filmklub

 „Ige és Kép” – Reménység a vásznon
– plébániai filmklub, moziról, filmekről, és Istenről, aki a képernyőn is ott van…

Plébániai filmklubunkat ezzel a szlogennel szeretnénk útjára indítani. Célunk olyan filmek bemutatása, amelyek nekünk, keresztényeknek is elfogadható értékrendet kínálnak. Lehet, hogy Isten neve nem hangzik el ezekben az alkotásokban, mégis készítőik a jóakaratú emberek útján járva felvillantanak valamit az emberiség megváltására nekünk adatott szeretetből és titokból. Ezek a filmek a tengerentúlról származnak, elsősorban Hollywoodból, ahol a filmek többsége készül. Nem titkolt célunk, hogy a közös filmnézést beszélgetés kövesse mindarról, amit láttunk a filmben, és így egymástól egy kicsit beletanuljunk a képek „olvasásába”, és eközben szabadidőnket is értelmesen töltsük el.

Az első alkalom: Március 6. szombat 16.00, hittanterem

Amit látni fogunk: A jövő kezdete

Tartalma: Egy tízéves kissrác azt a feladatot kapja, hogy próbáljon meg változtatni a világon. Ő ezt komolyan veszi, és hihetetlen történet veszi kezdetét. (A film ajánlója az adventi számban már olvasható volt.)

A találkozás reményében, Isten áldását kívánva

Csordás Bálint

Böngésző

 www.honfoglalo.hu – egy minden korosztály számára izgalmas internetes játék, ahol a regisztráció után két másik játékossal szemben műveltségi kérdésekkel lehet területet (megyéket) szerezni, „hon­fog­lalni”.

 www.museum.hu múzeumi ismeretek kicsiknek és nagyoknak.

 www.emberhalasz.net – a Virtuális Plébánia (www. plebania.net) internetes játéka gyerekeknek és fiataloknak.

 

NAPRAFORGÓ

Mátraverebély-szentkúti búcsúnaptár 2004

Szentkúton az év minden napján teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételekkel. A búcsúkat a vasárnapok mellett a napjukon is megünneplik.

Március 21. – Gyümölcsoltó Boldogasszony

Április 8-12. – Húsvét

Május 9. – Szűz Mária fatimai jelenése

Május 23. – Urunk mennybemenetele, Szűz Mária keresztények segítsége, a bazilika felszentelési búcsúünnepe

Május 29-31. – PÜNKÖSD 

Június 6. – Szentháromság vasárnap,

Június 13. – ÚRNAPJA, Páduai Szt. Antal, gyermeket váró édesanyák megáldása

Június 20. – Jézus Szentséges Szíve, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Keresztelő Szt. János születése

Június 27. – Szt. Péter és Pál apostol, Szt. László király

Július 4. – Sarlós Boldogasszony, Szentségimádás

Július 11. – Kármelhegyi Boldogasszony

Július 18. – Betegek búcsúnapja

Július 24-25. – SZENT ANNA ÉS JOACHIM

Augusztus 1. – Havas Boldogasszony, Porciunkula,

Augusztus 8. – Urunk színeváltozása

Augusztus 14-15. – NAGYBOLDOGASSZONY

Augusztus 19-20. – Ferences Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat, Szt. István király

Augusztus 22. – Szűz Mária Királynő

Augusztus 29. – Hálaadás a termésért

Szeptember 4-5. – KISBOLDOGASSZONY

Szeptember 12. – Szűz Mária Szent Neve

Szeptember 19. – Szent Kereszt Felmagasztalása, Fájdalmas Szűzanya, Szent Ferenc stigmatizációja

Október 3. – Magyarok Nagyasszonya, Assisi Szent Ferenc, Rózsafüzér Királynője,

Október 1. – Szűz Mária Fatimai megjelenése

Október 31. – Mindenszentek, Búcsú halottainkért

November 21. – Krisztus Király, Szűz Mária bemutatása

December 5. – Szeplőtelen Fogantatás

December 25-26. – Karácsony

December 31. – Évvégi hálaadás

 

Gyermekvers

Szécsi Margit: Március

Déli szellők, fújjatok csak,
játszatok a hajamon.
Olvassz havat, melengető
márciusi szép napon.

Fagyos folyó megáradjon,
vessen bimbót minden ág.
Szebb a somfa gyenge szirma,
mint a szürke jégvirág.

Március van, március van.
Ember s állat érzi már,
dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.

Jó volna a nagykabátot
félredobni s könnyeden
bírkózni és játszani a
városvégi zöldgyepen.

Jó volna már munkálkodni;
arra vár a kert, mező.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény, a jó idő.

Pacsirtának kék magasság,
vetőmagnak tiszta föld –
Jöjj el, tavasz, földről, égről
már a telet eltöröld!

Rejtvény

A kicsik téli rejtvényére helyes megoldást adott le Daróczi Ádám, Balázs Bernadett, Laczkó Lilla; a nagyokéra Laczkó Mária, Király Anikó, Daróczi Martin, Jászberényi Richárd. Jutalmukat a sekrestyében vehetik át.

 

Rejtvény kisebbeknek:

A két kép között öt eltérést találsz, ha jól figyelsz. Rajzold be a hiányzó részeket!

 

Rejtvény nagyobbaknak:

^

 

 

^

 

^

 

^

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

 

^

^

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

^

 

 

^

 

^

 

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

 

^

^

 

^

 

 

^

^

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

^

 

^

 

 

 

 

^

 

 

 

Az ábra egy fákkal beültetett kempinget ábrázol, ahol minden fa árnyékában egy sátrat lehet felverni. A sátrak a fák jobb vagy bal oldalán, alattuk vagy felettük helyezked­hetnek el, átlósan sosem, ugyanakkor a sátrak nem érintkezhetnek, még sar­kosan sem. (Előfordul­hat, hogy egy sátor sar­ko­san érintkezik egy fá­val, de az nem hozzá tartozik majd.) A kemping teljesen meg­telt, minden fához tarto­zik sátor.

Rajzold be a sát­rakat!

 

 

Humor

A skót felesége halála miatt gyászjelentést ad fel az újságban.

- „Feleségem meghalt. Smith.”

- Uram, a hirdetés hat szóig ingyenes – mondja a felvevő hölgy.

- Igen? Akkor írja még hozzá, hogy „Használt varrógép eladó.”

 

Az iskolában a babonaságról tanulnak a gyerekek.

- Gyerekek, ki szokott patkót rakni a zsebébe?

Senki sem válaszol.

- És ki fél a fekete macskáktól?

Pistike felugrik a padból:

- Hát például az egerek!

 

Uram, ön azonnal megnyerheti fődíjunkat, az egy­millió forintot, ha nemmel válaszol az első kérdésemre, amit fölteszek. Készen áll?

- Igen, igen!

 

„Életbölcsességek”:

- Az alvástól megéhezem. Az evéstől elálmosodom. Az élet szép.

- Olyan sokoldalú vagyok, hogy az már majdnem gömb.

- Nem aggódom az adósságom miatt. Elég nagy ahhoz, hogy vigyázzon magára!

- Az egyetlen dolog, amit az életemben elértem, a kilincs volt.

- Az egészség csupán az elhalálozás leglassúbb módja.

- Az életem egy film, melynek nem túl jó a szereposztása és ráadásul a sztoriját sem értem.

- Ha úgy érzed, senkit sem érdekel, élsz-e, halsz-e, próbáld meg kihagyni a havi gázszámlát.

- Élj úgy, mindennap, mintha az volna az utolsó az életedben. Aztán egyszer csak igazad lesz.

- Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.

- Nem iszom, nem dohányzom, nem nőzöm, minden nap hatkor kelek, de mindez megváltozik, ha kikerülök a dutyiból.

- A borosta nem szúr. Csak tudni kell a megfelelő oldalára születni.

 

Sírfeliratok:

- Utánaaam!"

- Ennyi volt, ennyi. Tényleg csak ennyi. Sakkban csak paraszt, kártyába' betli.

- Szuterén albérletbe kiadó, alacsony rezsi, nyugodt környezet.

- Hát így még sosem jártam!

- Ha zajokat hallasz lentről, vagy segíts, vagy menekülj!

- Visszajövök még hozzátok, viszontlátásra pajtások!

 

Apróhirdetések:

- Fiatal, jóképű vagyok, anyagilag bebiztosítva, hat kocsim van, két mobilom, és egy villám a Karib-tengeri szigeten. Senkit nem keresek, csak dicsekedni akartam.

- Diplomával rendelkező, nem facér férfiak és hölgyek jelentkezését várom, aki lehetőleg szeret enni és inni, meg bulizni. Franco disco club és étterem.

- 23 éves lány, jól szituált, kellemes külsejű, jó testalkatú, fekete hajú, kék szemű, hasonló tulajdonságokkal rendelkező férfi ismeretségét keresi, kinek 10 köbméter tölgyfa gerendát eladna.

 

Ima, vers, vallomás

Böjti gondolatok az étkezésről

A népek étkezési szokásait nagyban befolyásolta, jó irányba terelte az egyház megszabta böjt. Több nép közmondásokkal igyekezett a rendszertelen , helytelen étkezés ellen harcolni. Ezek a közmondások valóságos propagandaként hatottak. Íme néhány nép közmondása az étkezésről.

· A böjtbe még soha senki nem halt bele, de a falánkságtól már sokan szétpukkadtak. (ősi orosz mondás)

· Könnyű vacsora, hosszú élet (német közmondás)

· Kelj ötkor, ebédelj kilenckor, vacsorálj ötkor, feküdj le kilenckor, és megéred a kilencvenkilencet. (belga közmondás)

· Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. (francia közmondás)

· Aki teletömi a hasát, saját fogával ássa meg sírját. (Lev Tolsztoj)

· Ebéd után pihenj le, és imádkozz, vacsora után tegyél ezer lépést. (olasz közmondás)

· Hideg fej, üres has, meleg láb, és fütyülhetsz az orvosokra. (régi római közmondás)

· Pompás étkezőasztal, díszes szervírozás, húsz rágás, evés előtt, evés után buzgó imádkozás - száz éven át (angol közmondás)

· Az étkezést akkor hagyd abba, amikor legjobban esik az étel. (skót közmondás)

· Legjobb étvágygerjesztő az éhség.

· Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy munkás, vacsorálj úgy, mint egy koldus. (magyar közmondás)

· Reggelizz egyedül, ebédedet oszd meg felebarátoddal, vacsorádat add oda ellenségednek. (ősi magyar közmondás)

LÁTTUK az igazi világosságot. Vettük a mennyei Szentlelket. Megtaláltuk az igaz hitet. Imádjuk az osztatlan Szentháromságot, mert ez üdvözített minket. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és mindörökké! Ámen.

TELJENEK BE AJKAINK dicséreteddel, hogy énekeljük, Uram, a te dicsőségedet; mert méltattál minket, hogy részesüljünk halhatatlan, éltető, szent égi titkaidban. Erősíts meg minket szentséged által, hogy egész nap elmélkedjünk igazságaid felett. Alleluja.

áldozás utáni ima a görög katolikus szentmisében

Pilinszki János: Az egyházról

A kereszténységért nem aggódom. Sőt az egyházért sem. Az egyház mindennek ellenére mégiscsak hű letéteményese és megvalósítója a jézusi koncepciónak. Mondok neked egyet: senki sem törődik az öregasszonyokkal. Őket minden forradalom leírja, hulla, értéktelen tömeg. Ezzel szemben az ifjúság mindenkit izgat. De itt vannak ezek a réges-régi templomok, amelyek ellenálltak a századoknak. Mégiscsak ezek őrzik az időt és a történelmet. Az öregasszonyok is számunkra a múlt csodálatos ékszerei, kincseket rejtegetnek magukban, amiket ki kellene bányásznunk, mert a jövőnk függ tőlük. Az ifjúság sem pusztán önmagára, hanem az öregekre építheti tartósan önmagát. Az egyház is végeredményben egy ilyen ősrégi templom, öreganyánk, a múltat őrzi, de közben állandóan az idők teljességére készül. Amikor majd a múlt hirtelen jelenné és jövővé változik át, a nagy elszámolás pillanatában. Nézd, én egyben vagyok teljesen biztos: hiszek Istenben a magam módján, végtelenül szeretem Jézust, ami majdnem több a hitnél, mert a szeretet több a hitnél, és hiszek az egyházban is túl mindenen. Az egyház nekem olyan, mint egy nagy hajó, amin rengeteg dolgot kifogásolok. A tatján ott vannak a gőgnek és a kevélységnek a láncai, a hatalom kísértései, de mégiscsak ezen a hajón van az én helyem, és mégiscsak ez az a hajó, amely átszállít a zúgó folyón. Tudom, hogy nincs tökéletesség a földön. És elfogadni bizonyos értelemben a tökéletlent, ami mindennek ellenére a tökéletesség felé visz azért ez a maximum. Ha az egyházat tökéletlenségében nem szeretjük, akkor magunkat sem szabad szeretnünk, és sem önmagunknak, sem másoknak nem bocsáthatunk meg soha. Az egyház is, a maga hibáival, bűneivel egy tökéletlenség. Hajó, amin rettenetes súlyok és terhek vannak, de ami tendenciájában és hirdetett igazságaiban valódi közösséget jelent, amely révbe visz mindnyájunkat, átszállít a túlsó partra, az üdvösség mezejére.

 

Tollas Tibor: Hozsanna húsvét

Hozsanna húsvét! Künn tavasz száll,
Sziklasírodból feltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébredt,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rámtekint.

Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallosodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!

S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat.-
Hozsanna Néked, Jézusom!

A feltámadás örömében teljes,
áldott húsvéti ünnepet kívánunk
mindenkinek!

 

Vissza a lap tetejére

Vissza a Szécsényi Harangok archívumába