Honlap Fel

 


             A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele  

2003. Pünkösd

 

LELKISÉG

Pünkösd – az Egyház születése

A Szentlélek nélkül

       Isten távol van,

       Krisztus nincs jelen,

       az evangélium holt betű,

       az egyház egyszerűen
csak intézmény,

       hitelessége az uralom,

       küldetése merő propaganda,

       a kultusz szellemidézés,

       a keresztény cselekvés rabszolgák erkölcse.

Ám a Lélekben

       a kozmosz sóhajtozik, hogy megszülessék az Ország számára;

       az ember küzd a test ellen,

       Jézus Krisztus föltámad és megjelenik,

       az evangélium élet,

       az Egyház a Szentháromság közösségének jele,

       a szolgálat szabadság,

       a küldetés pünkösdi öröm,

       a liturgia emlékezés,

       az emberi cselekedet megszentelt kötelesség.

Ignatios Hazim metropolita

A Boldogmondások margójára (Mt 5,1-12)

Boldogok, akik tudják miért élnek, mert akkor azt is tudják majd, hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös lesz az életük.

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igazuk, mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak, leborulók és nem kiborulók lesznek többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak el- és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nél­külözhetetlennek hinnék magukat, ők az öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, akkor is szelíden szólnak, mert ők Jézus nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert tartalmas, értelmesebb lesz az életük.

dr. Gyökössy Endre

PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK – KÖZÖS ÉLETÜNK

Tavaszi élményeink

Egy nap „tisztán” - Regionális Ifjúsági Találkozó Szécsényben

 „A tisztaság: nem más, mint egyensúlyozás a Föld és az Ég között; ugyanakkor: nem látni mást, csak az Istent!” — állt a Regionális Ifjúsági Találkozó végén a kezünkbe nyomott képeslapon. Egy kis figura látható rajta, egyik lábával a földgolyón, a másikkal egy felhőn támaszkodva próbál egyensúlyozni, és közben nagyon kétségbeesett arcot vág.

Kissé talán mind így éreztünk, amikor megtudtuk, hogy a találkozó témája „a tisztaság szerepe az életszentségben”. Mert beszélni könnyebb róla, hangzatos szózatokban elmondani az Egyház tanítását, de nehéz megélni. A világ nem támogatja szentségre törekvésünket, tökéletesedésünk útját, sokkal inkább próbál fogyasztókat faragni belőlünk, akik vevők vagyunk mindarra, amit a médiában, a reklámokban, az utcán bemutat. A fogyasztás és az elvtelenség egyetlen kritériuma a MOST, azonnal.

Azért jött össze csaknem 160 (!) fiatal – 13 évestől a 30 évesig —, hogy megtanulja, és később bemutassa azt, hogy lehet másképp is. Egy rövid gondolatébresztő előadás a tisztaság fogalmáról megfelelő kiindulópont volt a kiscsoportos beszélgetésekhez. Azt hiszem, ezek a beszélgetések az ilyen találkozók igazi erősségei. Ezek az egymás előtti tanúságtételek egyben segítségünkre lehetnek egy-egy hasonló helyzet átélésekor. Újra és újra visszatértünk a beszélgetés során Jézushoz, az egyetlen Úthoz, aki mindehhez erőt ad.

Megvolt minden, ami egy jól megszervezett találkozóhoz kell. Íme a recept: végy egy jó kis csapatot, aki vállalja az előadást és a program lebonyolítását. Azután keress egy megfelelő helyet, (előnyös egy plébánia), kérd meg az ottani fiatalokat, hogy biztosítsák a háttérmunkát, és végül hirdesd, hogy jöjjenek! És még kell egy téma is, amelynek fő jellemzői: az aktualitás, a kihívó jelleg és a keresztény üzenet. Most már csak imádkozni kell, hiszen „nem emberi erőből, hanem Isten erejéből tegyük azt, amit teszünk”. Ha mindez megvan, kész egy olyan Regionális Ifjúsági Találkozó, amilyen a miénk volt Szécsényben az Úr kettőezer-harmadik esztendejének, március havának, huszonkilencedik napján, egy napsütéses szombaton.

Köszönetnyilvánítás: a szécsényi fiatalok köszönetüket fejezik ki mindenkinek, aki segített a találkozót ilyenné tenni. Köszönjük a süteményeket, a finom ebédet; a plébániának, hogy ajtót nyitott, a nővéreknek, az Ipolymenti Közösségnek, – mert nélkülük mindez leállna (csak így tovább!) – és minden fiatalnak és régebb óta fiatalnak lelkes szervező munkáját.

Én remélem, hogy a kezdeményezés folytatódik, a vetésnek az Úr megadja a növekedést, és a tisztaság megvalósul bennünk. Ég velünk!

Csordás Bálint

KIT kerestek?

Idén április 6-án rendezték meg Budapesten, az új Sportarénában a II. Keresztény Ifjúsági Találkozót (KIT), melyre Szécsényből és a környékről külön autóbusszal mentünk. A találkozót a három történelmi egyház: a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezte, és így valóban keresztény, ökumenikus volt.

Szécsényből a hajnali indulás után 8 órakor értünk fel Budapestre, ahol közösen szentmisén vettünk részt, majd a Sportaréna felé igyekeztünk, ahol 10 órakor kezdődött az igen színes program. Délelőtt tanúságtételek adták a vezérvonalat, melyek között a Testvérek együttessel énekeltünk, és fiatalok jeleneteit, pantomim műsorait csodálhattuk. A tanúságtételek igen értékesek voltak: hitüket mélyen élő, Istenbe kapaszkodó keresztények beszéltek a keresésről, az Istennek adott válaszról, családról, közösségről, Egyházról és nem utolsó sorban az ökumenizmusról. Szívük mélyét tárták föl többezer ember előtt, azért hogy segítsenek a még bizonytalankodóknak, és életük hiteles, őszinte példájával erősítsenek meg minket, hogy tudjunk mindenben Isten mellett dönteni. Ez nagyon nagy élmény volt számomra. Ezenkívül a kiscsoportos beszélgetések jelentettek még sokat ne­kem, mert én is kiscso­port­ve­zető voltam, és azt gondolom, nagyon jó beszélgetés alakult ki. Egy-egy e­vangéliumi mondatról kezdtünk gondolkodni, aztán eljutottunk az ökumenizmus kérdéséig, és ráébredtünk, hogy még nagyon sok feladat áll előttünk, hogy minél nagyobb békében és egységben élhessünk a világban, mi keresztények. A délutánt Chiara Lubich – a Fokoláre mozgalom alapítójának – üzenete tette még színesebbé, melyben a szeretet mindenek fölöttiségét hangsúlyozta. Ezután kezdődött az ökumenikus imádság, mely azt mutatta meg, igenis lehet együtt tenni a dolgokat, lehet együtt Isten elé állni, és tulajdonképpen ez az egység a legfontosabb. Végül este koncertekkel zárult a találkozó, ahol a fiatalok Istent dicsérve találhattak egymásra.

Azt gondolom, hogy igazán jól sikerült ez a nap. Fontos, hogy legyenek ilyen alkalmak, és hogy részt vegyünk ezeken. A hétköznapok sorában ez kitűnő lehetőség arra, hogy egy nagy lépést tegyünk a szeretet és a megértés útján.

Szabó Adrienn

Rendhagyó múzeum

Megszoktuk, hogy ha múzeumba megyünk, ott valamely kor, valamely népcsoport, valamely kiváló művész értéket, kultúrát, szépséget közvetítő alkotásával, embert nemesítő és jobbra serkentő ajándékával találkozunk. Ha sok szépet, értékest látunk, elgondolkozva, felüdülve távozunk, s szívesen emlékezünk vissza.

Mi a Terror Háza Múzeumból nem felüdülve, sem felhőtlenül emlékezve, de igencsak elgondolkodva távoztunk a több mint két órás barangolás után!

Miért mentünk hát oda? – Több minden késztette azt az autóbusznyi embert, akik ez év május 3-án reggel útnak indultak Szécsényből e HÁZ megtekintésére.

Nem remekművekre, de  a  m ú l t b a   tekintettünk, nem szívet gyönyörködtető szépséget, de „az ember művét” néztük, nem a jövő „nagyszerű távlatait”, hanem a jövőben elkerülendő borzalmakat szemléltük. Volt min elgondolkodnunk, amit az idősebbek még saját emlékükből is fel tudtak idézni.

Mi haszna volt látogatásunknak?

– Hogy jobban megértsük értékeinket, melyeket elveszíthetünk, s felelősebbnek érezzük magunkat jelen és jövő életünkért!

– Hogy tudjuk, mennyi áldozatra épül jelenünk, s ezek az áldozatok a mi elődeink, vagy éppen testvéreink, szüleink!

– És tudjuk azt is, hogy kik és miért adták el nemzetünk becsületét! Nem azért, hogy magunkban a bosszú lelkületét ápoljuk, inkább értsük, hogy a jövő csak a megbocsátásra épülhet. De azzal is tisztában kell lennünk, hogy önbecsülésünk megkívánja: életünket és jövőnket, főleg az ifjúságunk jövőjét ne a hóhérok kezébe tegyük le. A szabadságunkkal felelősen élnünk kell! A jóhiszeműség nem mentség ott, ahol a Terror Háza csupán piciny töredékét mutatja a borzalmas népirtásnak, melynek még nincs vége! Hiszen az abortusz törvény, az egyre szorgalmazott eutanázia törvény csak előjátéka egy olyan nemzet-politikának, ahol majd az anyatejbe vegyítik a „kendermagot”, s már nem kell látványossá tenni magyar népünk megalázását, méltóságának meggyalázását.

Addig nincs baj, amíg tudjuk, hogy hová, Kihez tartozunk, mint eddig, ezer éven át: „Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, s ők követnek engem… senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,27.30)

Ébrednünk addig kell, amíg van miből és van mire!  Reméljük, ezt jelenti e súlyos visszaemlékezés.

Tihamér atya

Fiatal családosok majálisa – 2003

Május 1-én került megrendezésre a Fiatal családok majálisa, melyre a családos csoporttól az elmúlt években és az idén jegyes-sulin részt vett fiatal párok, családok, így mi is meghívást kaptunk. Nagy izgalommal és várakozással töltött el a készülődés – annyi ismeretlen és mégis ismerős család… vajon milyen is lesz ez a találkozó.

A délelőtti borús idő miatt nem mertünk eredeti tervünk szerint biciklivel nekivágni az útnak, így sokakkal együtt mi is autóval – míg a „jobbak” vonattal – érkeztünk a ráróspusztai parkban lévő kis faházhoz. Vendéglátóink minden érkezőt szívélyesen fogadtak a gyönyörű környezetben és az ekkorra már csodálatos időben. Miután mindenki megérkezett, játékos és sok nevetéssel tarkított sorverseny vette kezdetét, melyhez a csoportokat születési idő szerint alakítottuk meg. Természetesen mindannyian, gyerekek és felnőttek, jegyesek és házasok örömmel kapcsolódtunk be. Eközben Balázs Jancsi vezetésével már készült a babgulyás, melynek a játék után kiéhezve és jó étvággyal láttunk neki. Befutott Miklós atya is, akivel az ebéd előtti imádság után szívesen beszélgetettünk. Az ebédet hűsítő italok, sütemények és sok más csemege tette még ízesebbé, mert ezekben sem volt hiány.

Ebéd után ismét játékos feladatokat oldottunk meg. Két csapatra oszlottunk: jegyesek és fiatalabb házasok, illetve családok fejtörő és alkotó feladatokat oldottunk meg sikeresen. Eközben a gyerekek is sikeresen feltalálták magukat és nekivágtak a környék felderítésének.

Végül ismét mozgásra volt lehetőség: míg a fiúk fociztak, a lányok sétálgattak, jégkrémeztek és beszélgettek.

Sajnos a vonatindulás sokak számára véget vetett a felhőtlen szórakozásnak, míg az autósok még maradni tudtak egy kis időre.

Azt hiszem, mindannyian jól éreztük magunkat, köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek a szép élményt és reméljük, hogy jövőre ugyanitt, ugyanígy, és még többen találkozhatunk.

Kovács Jani  és Violetta

Országos Katolikus Cigánytalálkozó

Idén először rendezték meg azt a nagyszabású rendezvényt, amelyre elsősorban azokat a cigány társainkat hívták meg, akik aktívan bekapcsolódnak plébániájuk életébe, és akik a 2000. jubileumi évben részt vettek a római Nemzetközi Katolikus Cigánytalálkozón és zarándoklaton. A Budapesten május 17-én megtartott találkozón a mintegy 400 vendég közt Szécsényt a Rácz és a Baranyi család képviselte.

Felemelő élmény olt Keresztes Szilárd püspök úr vezetésével részt venni a liturgián. A püspök úr újra és újra hangsúlyozta: cigány és nem cigány keresztény hívek Jézus Krisztusban eggyé tartoznak – tanuljunk meg ezért szeretetben élni.

A találkozó a nem cigány származású részvevők számára is emlékezetes volt. Mi szécsényiek itt is éreztük és megéltük, hogy családjaink számára az Egyház közösségében való részvétel, a szentségekhez való járulás a Jézussal való szorosabb összetartozást, a szentté válást segítik.

A személyes találkozások és a vidám éneklés még élőbbé tette a közösség összetartozását. Délben ebéddel láttak vendégül minket, és az alkoholmentes büfé is nagy forgalmat bonyolított el. A délutánra minden csoport rövid bemutatkozással és műsorral készült. A szécsényi plébánia életének bemutatása után gyermekeink énekeltek és néptáncoltak.

Emlékezetes élményben volt részünk, amelynek gyümölcseit igyekszünk valóra váltani hétköznapjainkban.

Baranyi Árpád

Liturgia – 2003 a rózsafüzér éve

A Szentolvasó titkai - elmélkedő gondolatok, amelyek életünkre alkalmazzák a titkokat

II. János Pál pápa 2002. októberében adta ki Rosarium Virginis Mariae című apostoli levelét, melyben a rózsafüzér imádságról tanít az eddigi titkokat egy új rózsafüzérrel, a világosság titkaival kibővítve, és a szentolvasó rendszeres imádkozására hívja meg a híveket a Rózsafüzér évét meghirdetve.

Téli számunkban – a Szentatya szavai nyomán – a rózsafüzér imádkozását tanultuk. Most a titkokról olvashatunk gondolatokat a rózsafüzér elmélkedő imádkozásához, amelyek segítenek ezeket életünkre alkalmazni.

Örvendetes titkok (ajánlott hétfőn és szombaton, illetve adventben)

1. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál (Lk 1,26-38) – Jézus testet akar ölteni bennem is: Mondjak Igen-t Isten akaratára.

2. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál (Lk 1,39-55) – Mária elindul szolgálni. Én is induljak, s szerezzek örömet másoknak!

3. Akit te Szent Szűz a világra szültél (Lk 2,1-20) – Jézus meg akar szület­ni általam is, ott ahol vagyok és ott, ahol ketten vagy hárman összejövünk az Ő nevében.

4. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál (Lk 2,21-38) – Vállaljuk Máriával Jézus követését akkor is, ha ez a „hét tőr” fájdalmába kerül.

5. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál (Lk 2,41-52) – Mária rá tudta bízni Istenre az aggodalmat, hogy elvesztette Jézust. Éljek én is a jelen­ben; felejtsem el az aggodalmakat – figyeljek Istenre és felebarátomra, mert „aki elveszti értem életét, megtalálja azt!”

A világosság titkai (ajánlott csütörtökön)

1. Aki a Jordánban megkeresztelkedett (Mt 3,13-17) – Nézem Jézust...! Az Isten-ember megalázkodik, a bűnös emberrel egy szintre helyezi magát. Bűnbánatra, megtérésre hív engem is, és arra, hogy ne ítéljem el a legbűnösebbet sem...

2. Aki Kánában megmutatta isteni erejét (Jn 2,1-12) – Jézus csodát tesz egy lakodalomban, nagyon hétköznapi körülmények között. Én tudom-e Istent hordozni ilyen profán körülmények között is? Kérem-e Jézust (Máriával, ­Máriaként), hogy tegyen ilyen helyeken is csodát, működjön (általam is)?

3. Aki meghirdette Isten Országát (Mk 1,15) – Térjetek meg, elközelgett Isten Országa, azaz Isten maga van jelen életünkben. Isten bennünk és közöttünk lehet,  ha válaszolunk szeretetére. Úgy próbálom szeretni embertársaimat, hogy Isten bennem lehessen, köztünk lehessen?

4. Aki a Tábor-hegyen megmutatta isteni dicsőségét (Lk 9,28-36) – A farizeusok üldöztetései közepette mutatja meg fényét, majd beszél eljövendő szenvedéséről. Tudom-e a menny fényében látni a világ sötétségeit, a szenvedéseket?

5. Aki az Eukarisztiában nekünk adta magát (Jn 13.1; 1Kor 11,23­-26) – Búcsúzó ajándéka,  hogy velünk akar maradni. Bennünk akar élni: azt akarja, hogy mi is Krisztussá, krisztusivá (azaz kereszténnyé) alakuljunk. Életem forrása-e az Eukarisztia? Vágyom-e rá, hogy Ő bennem maradjon?

Fájdalmas titkok (ajánlott kedden és pénteken, valamint nagyböjtben)

1. Aki érettünk vérrel verejtékezett (Lk 22,39-46) – „Ne az én akaratom történjék, hanem a tied”. Mindenben!

2. Akit érettünk megostoroztak (Mt 27,26) – Egyesítsem minden fizikai fájdalmamat, fáradságomat Jézus szenvedésével – másokért.

3. Akit érettünk tövissel koronáztak (Mt 27,27-31) – Egyesítsem minden lelki fájdalmamat Jézus fájdalmával: szomorúságot, kedvetlenséget, gyengeségem érzetét, botlásaimat a szeretet terén.

4. Aki érettünk a keresztet hordozta (Lk 23,26-33) – Már most elfogadom, hogy meg fogok halni. Isten vár, hazavár. Örömmel készülök. ­Most a jelenben is meg kell kissé halnom: azzal, hogy nem a magam akaratát keresem, hanem azt, amivel másnak örömet szerezhetek.

5. Akit érettünk keresztre feszítettek (Mt 27,31-50) – Jézus magára vette a mi fájdalmainkat, s az elhagyottságot. Ő jelen van minden fájdalomban. Fel akarom ismerni Őt – azonnal és örömmel – minden fájdalom­ban, s Vele akarom hordozni.

Dicsőséges titkok (ajánlott szerdán és vasárnap, valamint húsvéti időben)

1. Aki halottaiból feltámadt (Mt 21,1-10) – Legyünk a Feltámadott tanúi. Minden akadály ellenére kezdjek most új életet Istennel, a felebarát feltétlen szeretetében! A fájdalom? – csak út a feltámadáshoz!

2. Aki a mennybe felment (ApCsel 1,4-11) – Éljünk a mennyben: a menny jelen van! Itt, most, ebben a pillanatban!

3. Aki a Szentlelket elküldte (ApCsel 2,1-4) – Adjuk át magunkat a Szentlélek vezetésének. Hallgassak indításaira lelkemben, és azonnal engedelmeskedjek.

4. Aki téged Szent Szűz a mennybe felvett – Édesanyánk van a mennyben. Éljünk, szolgáljunk vele – tegyük jelenvalóvá a mennyországot magunk körül szeretetünkkel!

5. Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott – A világ királynője lett. Kérjem őt és az összes szentet (akiknek Mária a királynője), hogy én is eljussak a mennybe! Éljem át ebben a pillanatban, hogy a menny itt van!

Tomka Ferenc írása alapján

Zarándoklataink elé

Mária, Szűz Anyánk, hozzád indulunk,
legyen kedves neked zarándokutunk.
Te kísérj el szent utunkban, hogy megjárhassuk boldogan.
Oh, ha te vezérelsz, nem érhet veszély,
ha te velünk leszel, nem kell más segély.
Jöjj hát velünk, oh Mária, Jézus Krisztus édesanyja!
Jézusom segíts!

Ősi zarándoklatra indító imádság

„Boldog az az ember, akit te segítesz, akinek szíve zarándokútra készül„ (Zsolt 84,6) - A zarándoklat és a keresztény élet

„Isten kegyelméből keresztény vagyok, tetteim szerint nagy bűnös, hivatásom szerint hontalan vándor, a legalacsonyabb sorból, s helységről-helységre zarándokolok. Tulajdonom a következő: hátamon egy zsák száraz kenyérrel, a mellemen a Szentírás: ennyi mindenem.” - így kezdődik egy ismeretlen orosz zarándok lelki naplója, amelyből megtudjuk, hogy zarándokútján egyetlen kísérője a Biblia és az imádság, célja pedig nem valami evilági város, „hiszen itt nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk”(Zsid 13,14).

Gabriel Marcel szerint úgy kell beszélnünk az emberről, mint aki úton van, akinek nincs itt maradandó hazája, hanem csak keresi a jövendőt. Krisztushoz kapcsoltuk életünket az egyház által, és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, de „amíg e testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól (2Kor 5,6). A keresztény ember mindig tudatában volt ennek. Erre utal a második századból való Diog­ne­tosz­hoz írt levél is: „A keresztények úgy élnek hazájukban, mint jövevények; mindenben részt vesznek, mint pol­gárok, de mindent elviselnek, mint idegenek; bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra... Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön vándorolnak, de a mennyben van polgárságuk.”

A zarándoklat a keresztény élet egyik ősi jelképe, amelynek alapja a bibliai antropológia. A keresztény ember úton lévő ember, aki nem feledkezik meg arról, hogy az embernek miután kiűzetett a paradicsomból, végig kell mennie a bűn és szabadulás hosszú és gyötrelmes útján, és csak élete végén juthat el a mennyei Jeruzsálembe, hogy ott Istennel találkozzon (Jel 21-22). A zarándoklat tehát nem csupán egy ősrégi, szinte minden vallásban meglévő szokás, hanem az emberi élet tükre. Ábrahám és a vándorló választott nép példája, de különösképpen Jézus Krisztus útjai megtanítanak bennünket arra, hogy mindnyájan a hit zarándokútját járjuk. Olyan népnek vagyunk az örökösei, amelyhez Ábrahám, Mózes, a próféták, Mária és Jézus is tartoznak: „Emlékezz rá: Atyád vándorló arám volt” (MTörv 26,5). Isten újszövetségi népe, az úton levő, vándorló Egyház sem feledkezhet meg erről az igazságról. A zarándoklatok alkalmat adnak arra, hogy újra felfedezzük és megértsük kereszténységünk azon törvényszerűségeit, amelyek életünk zarándok-jellegéből következnek.

A zarándoklás a Bibliában

A hit, mint zarándoklat az ószövetségi vallásosságnak egyik alapvető törvényszerűsége. A hit útján való vándorlás csak elkezdődik Ábrahám kivonulásával. Izrael történelmének minden jelentős eseménye arra utal, hogy Izrael és Istene közötti szeretet-szövetség fejlődése egy hosszú zarándoklat formáját ölti. A zarándoklás nemcsak a hívő ember útja a szenthely felé, hanem a Biblia által bemutatott hit alapvető jellegzetessége az úton levés. Már a Biblia első könyveiben megtaláljuk a zarándok-hit alapjait, a pátriárkák életében, majd pedig a választott nép későbbi történetében a megpróbáltatás és a kegyelem, a hűtlenség és az irgalom történetét látjuk, ami az egész választott nép, sőt minden kor hívő emberének hitbeli zarándoklatát foglalja össze.

A Zsidókhoz írt levél szerint Ábrahám a hit példaképe, aki a hit zarándokútját járta, ezért ott tudta hagyni ősei földjét, rokonságát és az atyai házat. Ábrahám saját magát még az ígéret földjén is „idegennek és jövevénynek” nevezi.

A választott nép későbbi nagy alakjai is ebben a hitben éltek. Az Egyiptomból való kivonulásban, annak minden fázisában (pusztai vándorlás, próbatétel, bálványimádás, bevonulás Kánaánba) megtapasztalta a választott nép, hogy Isten vándorló népe, és hogy Isten vele van, megoltalmazza, és az atyáknak adott ígéret beteljesül.

A zarándoklét az egyszerű vallásos zsidó embernek is egyik alapélménye. A 39. zsoltár kijelenti: „előtted, jövevény vagyok, zarándok, mint őseim mind.” Különösen is fontos volt számukra a Jeruzsálembe való zarándoklat. A törvény előírta, hogy a három nagy ünnepre (húsvét, pünkösd, sátoros ünnep) az Úr előtt meg kell jelenni (Kiv 34,23). Még a szórványban élők is legalább egyszer kötelesek voltak elzarándokolni Jeruzsálembe. A zarándoklat fontosságáról és lelkületéről tanús­kod­nak az ún. zarándok-zsoltárok (Zsolt 120-134), amelyek kifejezik a zarándokok érzelmeit: ra­gasz­ko­dá­sukat az Úr házához és a szent városhoz, hitüket, imá­dá­sukat, örömüket, hogy a liturgikus gyülekezetben megvalósíthatják Isten népének hitbeli közösségét.

Jézus és az ő tanítványainak életében is jelen van a zarándoklás. Mária és József a Törvény előírása szerint felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy bemutassák a gyermek Jézust a jeruzsálemi templomban (Lk 2,21-38). Fontos esemény volt Jézus életében, amikor 12 éves korában fölment Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint (Lk 2,41). Lukács evangélista szerint Jézus egész élete egyetlen hosszú, Jeruzsálem felé tartó zarándoklat. Ez a zarándoklat a szenvedés és a halál útjává, s egyúttal a megváltás útjává válik.

János evangéliumában a Jeruzsálem felé tartó zarándoklat nem csak egy szokásos vallásos megnyilvánulás, jóval több annál: szembesülés „az órával” és az Atyához való visszatéréssel. Jézus zarándoklatainak csúcspontja és célja az ő halála és feltámadása. Valójában ő maga az Atyához vezető út (Jn 14,2-6), amely mostantól fogva mindenki számára nyitva áll a világ és az Atya között.

Ha Jézust követve, Jézus által el akarunk jutni az Atyához, akkor mindnyájan zarándokok vagyunk. Jézus a világ üdvösségéért, mi pedig saját üdvösségünkért vállaljuk a hit zarándokútját. Vigasztaló és bátorító számunkra, hogy ezen az úton nem vagyunk egyedül: velünk van Jézus, gyöngeségünkben segítségünkre siet a Szentlélek (Róm 8,26), és az Egyház, keresztény testvéreink. De arról sem feledkezhetünk meg, hogy a kereszt és a szenvedés is jelen van ezen az úton, viszont hisszük és reméljük, hogy ezek elfogadásával, Jézushoz hasonlóan, mi is bejuthatunk az Atya dicsőségébe.

A Szentírás alapján mindnyájan belátjuk és megértjük életünk zarándok jellegét. Életünk zarándokélet (1 Pét 2,11). Leginkább Szent János írásai hangsúlyozzák az ellentétet a világ között, ahol élnünk kell, és az igazi élet között, ahová már beléphettünk. A keresztény ember odaföntről való (Jn 3,7) és nem lehet más, mint idegen, vagy zarándok e földön, mert lehetetlen a „kiegyezés” közötte és a világ között, hiszen a világ a Gonosz hatalmában van (1Jn 5,19). A keresztény ember tudja honnan jött és hová megy, követi Krisztust, aki közöttünk lakott (Jn 1,14), és visszatérve az Atyához helyet készített övéinek (Jn 14,2), hogy ahol ő van, ott legyenek övéi is. Ezért mindnyájan, akik a hit által Jézus Krisztushoz kapcsoltuk az életünket a mennyei Jeruzsálem, az örök haza, a mennyország felé zarándokolunk.

Életünk: zarándokút

Emberi életünk egyik alapvető tapasztalata, hogy szüntelenül úton vagyunk: életünk zarándokút. A célhoz vezető utat nem az ember fedezi fel, hanem Isten mutatja meg. A helyes út, az igaz út, az üdvösséghez vezető: Isten útja. Ezért imádkozik így a zsoltáros: „Uram, mutasd meg nekem utaidat, taníts meg ösvényeidre!” (Zsolt 25,4). A keresztények számára a követendő út nem valami tanítás, hanem maga Jézus Krisztus (Jn 14, 4-6). A hit zarándok útját járó ember útja gyakran „rögös” és nehezen járható, de a zarándokoknak eltökélten és bátran kell folytatni útjukat. Elvesznek, ha megállnak, hogy keresgéljék a helyes utat. Szerencsére van, aki figyel bennünket, aki „vándorlásunk társa” lett: Isten Fia, aki az Út , az Igazság és az Élet.

A zarándoklat lelkiség-történelme

A konkrét zarándoklatok (búcsújáró helyekre, szentévi stb.) is segítenek bennünket abban, hogy tudatosítsuk életünk zarándok jellegét. A zarándoklás általános vallástörténeti jelenség (vö. a mekkai zarándoklat). A vallásos emberek azért vállalkoznak a zarándoklatra, mert hisznek abban, hogy az Isten létét és közelségét a szent helyen jobban meg lehet tapasztalni. A negyedik században kezdődik meg a Jézus életével kapcsolatos helyek meglátogatása. A középkor különösen is nagyra értékelte a Szentföldet és szentföldi zarándoklatokat. Palesztinán kívül zarándoklatok célpontjai lettek azok a helyek, ahová Krisztus ereklyéit elvitték, vagy ahol a vértanuk és szentek sírjai voltak. Később sok olyan zarándokhely alakult ki, ahol Szűz Máriának vagy egy szentnek csodatevő képe, szobra volt. Rómát is szívesen felkeresték a zarándokok, hogy Péter és Pál apostol ereklyéit lássák és tiszteljék, illetve kifejezzék a „Péter székéhez” való ragaszkodásukat.

A zarándoklatok lelkisége és teológiája a VI-VII. században megváltozott. A változás oka az új bűnbánati fegyelem, amely a penitenciatartás korábbi módjai mellé felvette a zarándoklást. A zarándokok most már nemcsak az említett célok miatt keltek útra, hanem azért, hogy vezekeljenek bűneik miatt. A penitenciárius könyvek a zarándoklatokat elégtételként a súlyosabb bűnök jóvátételére rótták ki. A zarándoklat célja legtöbbször Róma, a Szentföld és Compostella volt. A zarándoklat vezeklő jellegét nemcsak az úttal járó fáradság és törődés elfogadása, hanem a zarándokhelyeken végzett gyónás és aszketikus gyakorlatok sorozata adta. Évszázadokon keresztül a zarándoklat mint elégtétel és mint a bűnbocsánat elnyerésének egyik formája volt jelen az Egyház életében.

A zarándoklat ma

Manapság a zarándoklat leginkább a lelki megújulás egyik eszköze. A zarándoklaton és a zarándokhelyen a résztvevők Isten szavának hallgatása, a több és buzgóbb egyéni és közösségi imádság, a szentségek és a liturgiában való részvétel, és az egyház közösségének megtapasztalása által megerősödnek és megújulnak a hitben. A zarándok magával viszi a szent hely lelkületét, a zarándoklat élményeit, lélekben megtisztulva, bűneitől megszabadulva tér haza, jobb akar lenni, és jobbá szeretne tenni másokat is. Élő hirdetője az evangéliumnak, mert a zarándokút lelki élményei erre indítják őt. A szerzett élmények és hitbeli tapasztalatok erőt, bőséges forrást jelentenek a szekularizált világban élő kereszténynek.

A keresztény zarándoklat a vándorló egyház jelképe is: a földön élő egyház az örök haza felé halad. A II. Vatikáni zsinat hangsúlyozta, hogy az egyház csak a mennyei dicsőségben válik majd tökéletessé, amikor elérkezik a mindenség megújulásának ideje. Az úton levők és a célba jutottak összetartoznak (LG 49). Az úton lévőknek és a Krisztus békéjében elhunytaknak az egysége erősebb lesz a lelki javak közösségében, a szentek, s főképpen a mennybe felvétetett Mária biztos remény és a vigasztalás jele Isten zarándok népe számára (LG 68). A zarándoklat az egyházban születik, és az egyház „garantálja” hitelességét. A zarándoklatokban megmutatkozik az egyház egyetemessége és sokfélesége: a fiatalok, a betegek, a családok, a szomorkodók és a bővelkedők, ez mind az egyház élő teste. Ezért a zarándoklat az egyház élő valóságának a megtapasztalása is.

Lelkipásztori szempontból is fontos esemény a zarándoklat. Az utóbbi időben megnövekedett a zarándoklatok száma, de ezek sok esetben nem nevezhetők igazi zarándoklatnak, hanem csak valamiféle „vallásos turizmusnak”. Mindent meg kell tennünk, hogy ezek az utak a hit és az egyházi közösség elmélyítésére szolgáljanak. Lehetőség ez, hiszen a zarándoklat a megszokott mindennapi élettel való szakítás jelképe és valósága, hiszen a hívek közösségében ki-ki megtapasztalhatja Isten létét és jelenlétét. A zarándoklat az imádság iskolája, alkalom az Isten szavának meghallására, lehetőség az elmélyedésre és a lelkigyakorlatra.

A zarándoklat gyümölcsei

Máté evangéliuma a napkeleti bölcsekről szóló beszámoló végén (Mt 2,12) megjegyzi, hogy a bölcsek, miután befejezték „zarándoklatukat”, „más úton tértek vissza hazájukba”. Az emberré lett Fiúval való találkozás, a Megváltó előtti hódolat valószínűleg az ő életútjukat is megváltoztatta. Remélhetőleg a zarándoklatok segítenek bennünket keresztény életutunk megújításában. Mindenesetre alkalmat adnak arra, hogy átéljük életünk zarándok jellegét és lehetőséget arra, hogy megváltozott szívvel térjünk vissza a mindennapi életbe.

Dolhai Lajos írása alapján (Vigília 2001/3)

Múltbatekintő

P. Unghváry Antal plébános 1929. január 1-étől kezdte írni a szécsényi plébánia Historia Domus-át. Rovatunkban ezekből a feljegyzésekből idézünk érdekes emlékeket plébániánk történelméből – múltunk megbecsülése és tisztelete érdekében, és a jelen okulására.

1930

„Ez évben kezdtük érezni a súlyos gazdasági válságot. Ugyanis míg az iparcikkek árai meglehetősen magasan állnak, sőt emelkednek, addig a múlt év közepétől a búza és a termények árai folyton esnek. Ennek okát sok mindenben keresik, de nem tudnak rajta segíteni. Következményei azonban igen szomorúak, népünk túlnyomó részben földművelő, terményekből … képtelen megélni. Úgy szintén lehetetlenné vált az adófizetés is, úgy hogy az adóknak a fele behajthatatlanná vált. Ez az ügy súlyosan érinti az iskolaszéket is… emiatt hatezer pengő adósságot csinált az iskolaszék… Ha a gazdasági válság ez évben nem enyhül, úgy számolnunk kell a leggyászosabb összeomlással, mert már most azon a ponton állunk, hogy nem tudjuk a tanítókat kifizetni. …

Megjött a hercegprímás rendelete, hogy minden plébánián meg kell alakítani a hitközséget, melynek célja, hogy nemcsak az iskolaügyet, hanem minden más kultur és egyházi ügyet intézzen és különösen az anyagiakban a plébánosnak segítségére legyen. Ebből a célból mindenekelőtt össze kellett írni a választókat, akik megválasztják a hitközségi képviselőket. A választás azon szabályok szerint történik, amely szabályokat a hitközségek számára előírt a püspöki kar.

Ugyanez év jubiláris év, éspedig sz. Imre herceg halálának 900 éves jubileuma. Egy erre kiküldött bizottság gyönyörű programot dolgozott ki egész évre… Mi itt községi határozattal sz. Imre tiszteletére elneveztük sz. Imre uccának ezen uccát, amelyben az iskola és a templom is van, azon kívül nagy ifjúsági ünnepet tartunk május végén és november elején.

A nagyböjt folyamán, mint az előző években is, megtartottuk a szokott lelkigyakorlatokat és velük kapcsolatban a húsvéti gyóntatásokat is. … A legényeké gyengén sikerült, ennek oka a leventék vezetőségében, akik mind luteránusok, dacára annak, hogy a leventék katolikusok, amennyire csak tehetik, akadályozzák a leventéket az istentiszteletben és a gyónásban. …

A húsvéti ünnep szép és ünnepélyes keretek között folyt le. A föltámadási körmeneten igen sokan részt vettek, azt lehet mondani, minden épkézláb ember jelen volt, sőt sokan vidékről is. …

A nagy gazdasági válság miatt a papság helyzete is nagyon megrosszabbodott, hiszen ők is terményekben kapják jövedelmüket, amelyeknek értékük ma nincsen. Rimócon is ily módon nagyon kedvezőtlen helyzetbe jutott esperesünk, akinél még az is hozzájárult, hogy 30 évi plébánoskodása alatt Rimócon sohasem szedte a párbért komolyan … most már lehetetlen volt a népet fizetésre szorítani. Ő tehát inkább arra határozta magát, hogy lemond a plébániáról és elmegy, mintsem hogy végrehajtóval hajtsa be járandóságát. …Az egész kerület meghatódva búcsúzott el a jó Pista bácsitól, aki 30 éven át dolgozott Rimócon és most végül szegényházba került. A koronán egyébként Csikán János etesi adminisztrátor tartott felolvasást a szocializmusról és jelen volt a kerület országgyűlési képviselője, Krudi Ferenc is…

Június 1-én megtartottuk a helybeli sz. Imre ünnepet. A templomban volt ünnepélyes mise … azután az egész nép processzióval átvonult az iskola udvarára, ahol Bozóky Géza ezredes egy gyönyörű hitvalló beszédet mondott sz. Imréről, azután a tanuló ifjúság egy nagyon sikerült sz. Imre darabot adott elő, volt több szavalás és ének is. A hatóságok és az egész község részt vett. …

Eközben elkészült a hitközségi választásokra a választók lajstroma, ami közszemlére lett kitéve, a felszólalásokra történt némi javítás… Csak egy ellenlistát adtak be … ez azonban nem volt érvényes… A megerősítés után a plébános a hivatalos listában levő jelölteket megválasztott hitközségi képviselőknek jelentette ki. …

Nagyasszony napján plébániánkról népes körmenet indult Szentkútra. Jenei Jenő atya vezette a körmenetet és másnap este visszatértek. …

November 21-én összeültek a hitközségi képviselők… Világi elnök lett Essőssy Béla ügyvéd, gondnok Volent István, pénztáros Ruzsonyi Jenő tanító és jegyző Trauth János kántor. …

Adventben igen erős volt a gyóntatás, sokan gyóntak nemcsak helybeliek, hanem a környékbeliek is.

Karácsony ünnepe a szokott ünnepélyességgel folyt le, emelte az ünnep fényét a templom új villanyvilágítása is, amely adventban gyulladt ki először. Sajnos a hívek alig valamivel járultak a villanybevezetés költségeihez, minden a zárda terhe volt. …

A község lakossága egyre fogy, kevesebb a házasság, ke­vesebb a születés, és ezt mind a trianoni határ okozza, amely községünk életét megfojtja, egyre tart a kivándorlás.

A gazdasági válság egyre tart, a búza ára alig 13 pengő, a rozsé csak 9 pengő, és az iparosoknál egyre nő a munkanélküliség. Hová fog ez vezetni, ha nem lesz hamarosan békerevízió…

Azt hisszük, a bajok mély pontján vagyunk, tavaszra enyhülést remélünk, mert az egész világon megindult az áramlat, hogy a bajokon segítsenek.

A képviselőtestület hírei

A testület április 9-i találkozójának első részében Sántáné Udvardy Erika gondolatébresztője segítségével a plébánia elmúlt hat évét tekintettük át, számba véve a változásokat, azok fogadtatásának alakulását, gyümölcseit, felmérve a további teendőket, feladatokat, a lelki és tevékenységi irányokat. A gyűlés második részében az aktuális feladatokról és eseményekről tárgyaltunk: Keszthelyi Ferenc püspök úr nyugdíjba vonulása, téli-tavaszi plébániai programok, elkészült és további műszaki feladatok és munkák, liturgikus ünnepek, autóbuszos és gyalogos zarándoklatok, kirándulások, a képviselőtestület télre esedékes megújítása.

A tavasszal számos munka készült el a templom környékén: Virágvasárnapra a templom előtti tér burkolatának megújítása, kerékpártároló kiépítése, a burkolatról a vízelvezetés megoldása, beteg- és babakocsik számára rámpa kialakítása; a továbbiakban folyamatosan a templomkertben az esővíz-elvezetés, a fák metszése, az elöregedett és kiszáradt ágak és cserjék kivágása, a kertnek kertészmérnöki szakterv alapján való rendezése és újrafüvesítése, a kapu és a kerítés festése, a templom előtti járda mellett füvesítés. Elkészült a kis monstrancia és két kehely aranyozása, a temetőkápolnai gyertyatartók és oltárkereszt felújítása, és új, művészi kivitelű és praktikusabban használható szenteltvíztartót szereztünk be. A Karitász-házban a püspökség támogatásával elkészült a gázfűtés kiépítése és a külső felújítás is befejeződött. Pösténypusztán a gyertyatartók felújításán túl a templom előtt újjáépült a lépcső, és a Lourdes-i barlanghoz új járda készült. Ben­czúr­falván a tavalyi tetőcsere után – a helyiek és a szé­csényiek áldozatos adakozása nyomán, valamint szintén püspökségi támogatással – elkészült a templom külső felújítása. Köszönjük mindazok társadalmi munkáját, szolgálatát és adományát, akik mindezek megvalósulásához hozzájárultak.

A testület következő találkozója május 29-én lesz.

Eseménynapló

·   Március 8-tól kezdődően idén is 7 előadással segítettük jegyeseink felkészülését esküvőjükre. A jegyes-sulin idén 15 pár vett részt.

·       A plébánia nagyböjti lelki napja március 15-én, szombaton volt Nyíredy Maurus bencés szerzetes, győrszentiváni plébános atya vezetésével. A prog­ramba mintegy hetvenen kapcsolódtak be.

·       Életének 75. évét betöltve, II. János Pál pápa március 27-i hatállyal nyugdíjba helyezte Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök atyát, aki 11 éven át volt az egyházmegye főpásztora. Imádkozzunk érte és a közeljövőben kinevezendő új püspökért! Az egyházmegye ideiglenes vezetésére Szecsődi Péter gödöllői plébános atyát választotta meg a Tanácsosok Testülete.

·       Március 29-én Regionális Ifjúsági Találkozó volt plé­­bániánkon, melynek szervezésében és lebonyolításá­ban a szécsényi fiatalok szorgoskodtak. A találkozón több mint 160 fiatal vett részt a környékbeli plébániákról.

·       Az elsőáldozók kiválasztási szertartása április 6-án, a családos szentmisében volt.

·       Április 6-án az új Budapest Arénában a történelmi egyházak szervezésében kb. 17 ezer fiatal részvételével szervezték meg a Keresztény Ifjúsági Találkozót (KIT), melyen plébániánkról 25 fiatal vett részt.

·       A nagyhét folyamán a Karitász tagjai meglátogatták betegeinket és a húsvéti jókívánságok mellett kis ajándékkal kedveskedtek nekik.

·       Április 14-15-16-án, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán az esti szentmise keretében Tihamér atya tartott lelkigyakorlatos beszédeket.

·   Az elsőáldozók első bűnbánati szertartása és gyónása  április 27-én vasárnap volt a templomban.

·   Szécsényben május 4-én 57 gyermek és egy felnőtt, Pösténypusztán május 11-én 3 gyermek lett elsőáldozó.

·   Május 1-én Ráróspusztán a Fiatal családok majálisát rendeztük meg mintegy hatvan résztvevővel az elúlt években jegyes-sulin részt vett párok és a családos csoport részvételével.

·   Május 3-án, szombaton autóbuszos utat szerveztünk Budapestre a Terror Háza Múzeumba és a budai várba.

·   Húsvét 4. vasárnapján (május 11.), a Hivatások vi­lág­napján papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztunk – a családos szentmisén fr. Berhidai Piusz ferences testvér mondott újmisét.

·   Június 1-én, Mennybemenetel vasárnapján a 11 órai szentmisében P. Pocsai Vendel atya tartotta aranymiséjét pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából.

·      Tavasszal kereszteltük a következő gyermekeket: Karvai Bence, Solymosi Balázs, Kubuk Ádám, Harik Ferenc Csanád, Kiss Lili Mária, Lotharidesz Vanda Mária, Pálmány Lilla Anna.

·      Házasságot kötöttek: Árva Béla–Zsíros Enikő, Petró Péter–Szerémi Réka, Szabó Albert–Zibriczky Beáta.

·       Halottaink március óta: Kürtösi János (55), Pásztor Gyuláné (81), Mester László (71), Géczi Pál (68), Kelemen Mária (72), Sári András (61), Rácz Ferenc (51), Ispán Dezső (73), Kis Bertalan (75), Kotlár Andrásné (99), Kiss István (72), Rácz Jenőné (66), Petró Istvánné (76), Oravecz Pálné (70), Mangó Istvánné (80), Holecz Ferenc (73), Gyebnár Ottóné (70), Szeles László (83), Kövi Imre (76), Molnár Alfonzné (86), Virág Dezsőné (63). Nyugodjanak békében!

 

 

Nyári programjaink

·   Június 7-én, szombaton reggel 6 órakor rövid imádsággal indul Szentkútra a szécsényi férfiak hagyományos pünkösdi zarándoklata, melyre minden fiút, fiatalt és férfit szeretettel várunk. A visszaérkezés vasárnap este 8 órára várható.

·   Pünkösd ünnepe június 8-án lesz. Ettől a naptól nyári miserend szerint a vasárnapi misék 7, 10 és 19 órakor kezdődnek.

·  A hittanórák május 30-ig tartanak.

·   A gyermekek Szent Antal napjához kapcsolódó megáldása június 13-án az esti mise keretében lesz.

·   Az Úrnapi ünnepi szentmise június 22-én 10 órakor kezdődik és körmenettel zárul.

·   A Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett Ferences Rendtartomány káptalanja június 23. és 28. között lesz Szegeden.

·  Hittancsoportjaink nyári táborai:

Ministránsok       – Esztergom, június 15-19.

4-6. osztályosok   – Káptalanfüred, július 7-12.

7-9. osztályosok   – Nógrád, július 14-19.

Bérmálkozók       – Nógrád, július 27 - augusztus 2.

                          – Ipolytölgyes, augusztus 4-9.

Családosok         – Káptalanfüred, június 30-július 6.

·   Esküvők a nyáron:

Kómár Tamás – Németh Csilla                06.21.

Sirkó István – Bodrogi Judit                     06.28.

Lászlók Kornél – Lőrik Ágnes                 07.26.

Bari Tihamér – Oláh Veronika                 08.09.

Tóth Zoltán – Németh Ilona                     08.16.

Szabó Gábor – Kovács Szilvia                 08.16.

Pavlókin Róbert – Tóth Éva                     08.16.

Pifka Csaba – Király Szilvia                    08.23.

Szita Tamás – Garamvölgyi Melinda        08.23.

Daróczi Tamás – Balogh Barbara            08.30.

Boldog Viktor – Koncsek Csilla               09.06.

Majoros Norbert – Ocsovai Anett Gitta    09.06.

·   Szent Anna és Joachim ünnepéhez kapcsolódóan a nagyszülők köszöntése július 27-én az esti szentmise keretében lesz.

·  A Porziunkula búcsút augusztus 2-án tartjuk.

  A program a következő:

17 órától gyóntatás

18.00 Litánia

19.30 Ünnepi vecsernye

20.00 Ünnepi szentmise – fr. Kálmán Peregrin ferences, újmisés atya

22.00 Szentségimádás

23.30 Olvasmányos imaóra

24.00 Éjféli szentmise

·  Augusztus 6-án, Színe­vál­to­zás ünnepén tartjuk templo­munk búcsúnapját - ünnepi szentmise 19 órakor lesz.

·  Augusztus 10-én, vasárnap a 10 órás szentmisében emlékezünk meg Boldog XI. Ince pápáról.

·  Augusztus 16-17-én a szokott rend szerint indul a szentkúti gyalogos zarándoklat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

·  A nagyboldogas­szo­nyi búcsúra idén is szervezünk autóbuszos utazási lehetőséget. Rész­le­teket a szentmisék utáni hirdetésekből tudhatnak majd meg a testvérek.

·  Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén szent­misék 7, 10 és 19 órakor lesznek. A 10 órás szentmise végén kenyérszentelés lesz.

·  A nyári miserend augusztus 31-ig tart, szeptember 7-től újra az évközi rend szerint lesznek a vasárnapi szentmisék.

·  A Temetőkápolna Kisbol­dog­asszony napi búcsúját idén szeptember 6-án, szombaton este 18 órakor tartjuk.

 

HíRHARANG

Könyvtár-ajánló

Néhány könyv a könyvtár polcairól:

&   Peter Rüesch: Asszonyok az Újszövetségben – Jézus asszonyokkal találkozik – evangéliumi elmélkedések arról, hogyan emelte fel Jézus elnyomott és megalázott társadalmi és vallási helyzetükből, újra megadva nekik méltóságukat.

&   Clifford és Joyce Penner: A szexualitás ajándéka – a hívő és szakember házaspár a legkorszerűbb és legszakszerűbb ismeretekre támaszkodva mélyrehatóan és világosan tárgyalja a nemiség biológiai és lélektani összetevőit; hiszen a szexualitás Isten ajándéka, öröm, a házasság, azaz a „felette nagy titok” fontos része. A szerzők kitűnő „tantervet”, „módszertant”, és ezzel nagy segítséget adnak kezdő és haladó házaspároknak.

&   Jézus Krisztus, az élő víz hordozója – keresztény reflexió a „New Age”-ről. A könyv segít megismerni és megérteni a New Age mozgalmat, mint korunk kulturális áramlatát, ugyanakkor a hiteles katolikus tanítás és lelkiség alapján segít megítélni a New Age témáit.

¹  Az emberi élet a legnagyobb csoda – izgalmas és gyönyörű bepillantás a fogantatás pillanatától a születésig tartó, egész életünket meghatározó csodába, életünk titkába; csodálatos és megrendítően szép, méhen belüli felvételekkel a magzat fejlődéséről. Minden keresztény család és fiatal számára!

A könyvtár videófilm-választéka több mint 50 új filmmel bővült. Az érdeklődőket minden szombaton az esti mise után, illetve vasárnap a családos mise után várjuk.

Böngésző

Néhány böngészésre érdemes honlap:

:  www.parokia.hu – a református portál. Programajánlat, hírek, tudósítások, publikációk, lapszemle, könyvtár, képeslapküldés, CD és új énekek letöltése, apróhirdetés és még sok minden más.

:   www.frh.theol.u-szeged.hu/alsovaros – az 500 éves Szeged-alsóvárosi ferences kolostor és templom honlapja.

:  www.ferfisator.hu – egy érdekes honlap egy új kezdeményezésről, amelynek célja annak elősegítése, hogy a férfiak férfivá váljanak.

Apró hírek

- A plébániai irodán hétfőtől péntekig 9.30-11.00 és 16.00-17.30 között állunk a hívek rendelkezésére.

- Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van.

- A zsolozsmát mindennap 6.35-kor és 18.35-kor imád­kozzuk a templom­ban.

- Minden csütörtök este a szent­mi­se után csen­des szentségimádást tar­­tunk családjainkért, gyer­me­ke­ink­ért, fiatal­ja­inkért és ha­zánk­­ért.

- Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket.

- Jót tenni jó! A Karitász-ház minden pénteken 16 és 18 óra között van nyitva.

- A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnap­ján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ilyenkor a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel.

- A házasságra ké­szülő fiatalok és a szülők fi­gyelmét fel­hív­juk, hogy az es­kü­vő­re - az alapos készület ér­dekében - 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián.

- Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával meg­egyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja, de mivel sok kisnyugdíjas vagy sokgyermekes család tagja közösségünknek, nekik a 2003. évre 2000 Ft egyházi adó befizetését javasolta kereső személyenként. A hozzájárulást a temp­lomban található csekke­ken a Takarék­szövet­kezet­nél, misék után a sekrestyében, félfogadási idő­ben az irodában, illetve a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Jó­zsef­nél fizethe­tik be.

- A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet.

- A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy-egy példány előállítási költsége kb. 80 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az újság előállítását. Köszönjük! 

NAPRAFORGÓ

Nyári ízek

Egy – gyerekekkel közösen készíthető – nyári ínyencség:

Ausztrál citromos felfújt

Hozzávalók 6 személyre: 4 citrom, 12 dkg vaj, 60 dkg cukor, 6 tojás, 18 dkg liszt, 2 kávéskanál sütőpor, 0,75 l tej.

Turmixgéppel dolgozzuk össze a vajat a cukorral és 2 citrom héjával, és utána tegyük hozzá a 6 tojássárgáját, majd folyamatos keverés közben adjuk hozzá a sütőporral kevert lisztet és a tejet, amíg a tészta simává válik. Végül adjuk hozzá a 4 citrom levét. A 6 tojás fehérjéjét verjük kemény habbá, majd óvatosan keverjük egy nagy tálban a tésztához. A kapott tésztát öntsük egy kb. 2 literes, vajjal kikent tepsibe. Ezt tegyük egy nagyobb, mély tepsibe, amelybe forró vizet öntünk úgy, hogy a víz a kisebb tepsi magasságának feléig érjen. Kb. egy órán át süssük 170-180 fokra előmelegített sütőben. A kihűlt tésztát vaníliafagylalttal vagy pudinggal lehet hidegen vagy melegen tálalni és fogyasztani.

Gyermekvers

Sík Sándor: Nyári zsongás

Zsong a nyári rengeteg,
Zeng a napsugár.
Sárga búza megremeg,
Sarlajára vár.
Napraforgó napba néz,
Lepke mondja: rózsaméz,
Búza mondja: nyár.

Rád szakadt a nyár, szívem,
Forrón, gazdagon.
Búzafürtös réteken
Érik asztagom.
Bókol már a telt kalász,
Közeleg az aratás:
Delet ért napom.

Csorduló nyaram delén
Fönn a hegyfokon,
Szerteszét merengek én
Völgyön, patakon.
Mostan mindent értek én,
Most ez élő földtekén
Minden fű rokonom.

Lelkem, élő lant-ideg,
Most be jó neked!
Minden, minden a tied:
Földek és egek!
Zsongd az ég-föld-szív zenét,
Emberét és Istenét:
Zsongd ki mélyedet.

Rejtvény

A tavaszi rejtvényekre helyes megoldást adott le Balázs Bernadett és Ocsovai Péter. Jutalmukat a sekrestyében vehetik át.

Rejtvény kisebbeknek:

A két kép között 5 eltérést találsz. Karikázd be őket!

 

Rejtvény nagyobbaknak:

Andris 7 esztendővel idősebb, mint Berci, és Berci 5 évvel fiatalabb Katinál. Erzsi 2 évvel idősebb, mint Dani, és Kati 1 évvel idősebb, mint Erzsi. Berci és Erzsi életkora együttesen 20 év. Hány évesek egyenként?

A megfejtéseket június 25-ig lehet leadni.

Humor

¥        - Doktor úr, csináljon valamit a feleségemmel! - könyörög a férj a pszichiáternek.- Nem bírom tovább! Harminc macskát tart a lakásban! El tudja képzelni, micsoda bűz van ott?

- Hát miért nem nyit ablakot? - kérdi a pszichiáter.

- Hogyisne! Hogy mind a kétszáz galambom elrepüljön?

¥        Öreg skót támolyog hazafelé, zsebében egy fél üveg whiskyvel, amikor megbotlik a járdaszegélyben és elterül a földön. Nagy nehezen feltápászkodik, majd meglátva nedves kabátzsebét, keservesen felnyög:

- Istenem, add, hogy csak vér legyen!

¥        - Maga keveset pihen és rendszeresen éjszakázik? - kérdezi az orvos.

- Nem különösképpen! - von vállat a páciens.

- Hát az itallal hogy áll?

- Cseppet sem iszom.

- És a dohányzás?

- Nem dohányzom.

- Az ördögbe is! Semmi hibája sincs?

- De van egy kis hibám.

- Micsoda?

- Hazudok.

¥        - Doktor úr, mik az esélyeim?

- De kérem, egyszerű rutinműtétről van szó. Már nyolcvankettedszer csinálom.

- No, akkor nyugodt vagyok.

- Lehet is. Elvégre egyszer már sikerülnie kell.

¥        A beteg férjet megvizsgálja az orvos, majd négyszemközt így szól a kint várakozó feleségéhez:

- Asszonyom, a férje csak akkor gyógyulhat meg, ha leszokik a dohányzásról.

- Le fog szokni - mondja az asszony.

- De asszonyom, ahhoz rettentő erős akarat kell.

- Ne féljen doktor úr, nekem rettentő erős akaratom van.

¥        Baráti társaság arról beszélget, hogy milyen is lehet a pokol.

- Én tudom. Iszonyú a forróság.

- Honnét tudod?

- Láttad te már, hogy sistereg a víz a forró kályhán? No, látod, az a pokolban csak fagylalt.

 

Ima, vers, vallomás

Mindegy, kik beszélnek hazád nevében? Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak hiszik magukat a haza nevében beszélni?

Te hallgass hazádra. Mindig, mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalában, semmit se várj hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. Ez a legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri.

Márai Sándor

Wass Albert: Magyar fa sorsa

Láttatok már orkán után
megtört gerincű ősi fákat
roskadni át az országútján?

Tölgyfát, feketét, dac-keményet,
kinek a lelke-lombja tépett
s gyökerét vizek árja mossa?

Szegény, szél-járta, árva fának:
a magyar fának ez a sorsa!

Wass Albert: Fenyő a hegytetőn

Aki odatette,
úgy rendelte:
a tetőre kiállj!
Se fagyban, se szélben
meg ne retirálj!
Verjen a vihar.
Sorvadj el a napban.
De soha se mással:
de mindig magadban!

Aki odatette,
azért tette oda,
mert nagyon szerette.

Vad vihar-kezével
verte, ostorozta,
hogy azt a pogány lelkét
azt a dacos lelkét
hófehérre mossa!

Szentgotthárd, 1928.

Simon András: A szeretet szabadsága

Ha meg akarod tapasztalni a szeretet szabadságát, akkor folyamatosan – mindig megújuló alázattal – vond ki magad a középpontból, ahová saját önbecsülésed, vagy mások őszinte tisztelete állít.

Csak akkor leszel szabad, ha nem engeded, hogy megmerevedjen másokban a rólad kialakult kép, s ha ezt a képet magadban sem hagyod megmerevedni.

Abban a pillanatban, ahogy elkezdesz a rólad alkotott képhez idomulni, elveszted szabadságodat a szeretet fejlődésében.

Egészen addig, amíg fontosnak tartod, hogy az emberek mit gondolnak rólad, amíg tekintetüket vizsgálva azt firtatod magadban, hogy vajon helyesen cselekedtél-e vagy sem, megkötözött vagy.

Mert a szeretet szabadságában elsősorban Istenhez tartozol. S a Hozzátartozás öröméhez, a tiszta lelkiismerethez képest nem mérhető az a törékeny elégedettség, amit az emberek helyeslő bólogatása jelenthet.

Felnőtté kell válnod a hitben. A hagyományokat és a tanításokat gondolkodás és belső tusa nélkül elfogadó problémamentes „átlag-keresztényből” önálló személyiséggé kell kristályosodnod. Olyan egyéniséggé, aki konfliktusok árán is tudatosan vállalja, hogy Krisztussal belülről táplálkozó élete esetenként szétfeszíti az elődök által örökül hagyott hagyományok kereteit. Ez természetesen egyesekből ellenszenvet, sőt megbotránkoztatást is kiválthat. És ha szorítása már-már fájdalmas is, azért ne ereszd el az Anyaszentegyház megkérgesült kezét. Csak a gyermekek tarthatják meg fiatalnak az anyjukat. Ne vond ki magad a Szentlélek áramából; bármilyen áldozatnál többet ér az irgalom.

Egy névtelen félerős verse a gyöngékhez

Mert gyöngék vagytok,
azért adtátok nekünk a félerős nevet.
Ezzel az átkozott gúnyolódással
kötöttetek gúzsba egy generációt,
amely ellen ti vétkeztetek – a gyöngék.

Két évtized alatt mit tettetek?
Ennyit adtunk nektek,
hogy erőssé formáljatok mindannyiunkat.
Erőssé a szeretetben és minden jóakaratban.
De félerősre is alig sikerültünk,
mert gyöngék vagytok.
Semmiféle értelmes, célravezető utat nem mutattatok,
mert nem is ismertek.
Sőt magatok számára sem kerestetek effélét,
mert gyöngék vagytok.
Ha a „nem” tiltó szavát formálta csak egyszer is a szátok,
az menten belétek szakadt, -
csak üvöltenünk és toporzékolnunk kellett kissé,
tüstént „igent” nyögtetek felénk,
hogy megkíméljétek csapzott idegeitek,
s ezt a nyamvadt megalkuvást neveztétek szeretetnek.
Mert gyöngék vagytok, kölyökkorunkban mozipénz­zel
és fagylalttal vásároltátok meg nyugalmatokat,
mintha nekünk kedveskedtetek volna,
pedig csak magatokat védtétek szüntelen, ó, ti gyöngyék!
Gyöngék a szeretetben, a türelemben,
gyöngék a reménységben, a hitben.

Mi félerősek vagyunk,
de lelkünk, korunkhoz képest is félidős csupán,
s ezért csapunk ekkora lármát,
mert nem tudunk sírni olyasmiért,
amiről azt sem mondtátok nekünk,
hogy a világon vannak.
Megtanultuk a számtant és a betűvetést,
meg tudjuk számlálni a vadrózsa porzóit, valahányat,
azt is tudjuk, hogyan élnek a rókák,
és ismerjük a mezei zsurló finom szerkezetét.
Csendben ülni,
sőt felemelt ujjal jelentkezni is megtanultunk,
hogy elmondjunk mindent a rókáról,
és a vadrózsa finom szerkezetéről.
De a város vasbeton-rengetegében nem surran a róka
és nem nyílik a vadrózsa sem.

És mit kezdjünk az életünkkel, arra senki meg nem tanított.

Sőt: Istent is hinni szeretnénk, a Végtelent,
Aki mindenkinél erősebb, és mindent megért,
és azt akarja, hogy jók legyünk.
De ti nem mutattatok senkire, soha:
íme, azért jó ez az ember, mert hiszi az Istent.
Közben degesz-pénzt kerestetek áhítatos képpel
és totó- és lottó-eredményt rebegtetek
mindennapi imátok gyanánt.

Dugd el a pisztolyodat, őrmester,
azt mondd meg nekünk, mit érdemes és mit kell cselekednünk?
Valóban azért a rendért ordítozol ránk, amit szolgálsz,
vagy havi fizetésed, s majdani nyugdíjadat szereted csupán?
Mutasd meg, milyen erős vagy emberségedben fő-fejes úr,
s mit tudsz jót cselekedni, de titokban, önmagadért!

Gondolkodjatok!
Nem mi vagyunk-e torz tükörképei hazugságaitoknak?
Mi, akik nyíltan lármázunk, és az utcákon randalírozunk.
Mert ti titokban marjátok egymást kegyetlenül,
és tépitek le a másik csontjáról a húst
a „bizniszért” és a jobb fizetésért!
Mutassatok nekünk lármázóknak
csak valakit is soraitokból, aki csöndben él, és jó.
Gumibotokkal cifrázott fenyegetések helyett
olyan embereket küldjetek miránk,
akik utat mutatnak, de nem szavalással,
hanem életükkel és tetteikkel.

De ti gyöngék vagytok.
Az egészségesek, és az a néhány erős, aki él,
Afrika dzsungeleibe ment,
hogy meggyógyítsa a beteg feketéket.
Odamentek, mert megvetnek titeket,
épp úgy, mint mi, mert gyöngék vagytok.

Mama imádkozz, ha tudsz még,
mert nekünk félerős nyavalyásoknak
Pisztolyunk ravaszán remeg a kezünk…

Jó vakációt, kellemes nyári  pihenést kívánunk mindenkinek!

 

 

Vissza a lap tetejére

Vissza a Szécsényi Harangok archívumába