Honlap Képek a ferences életről Képek a felújításról Képek a kolostorról

Képek a ferences életről

Beöltözés - az újoncokat a provinciális atya öltözteti be rendünk ruhájába

Rendünk ruhája Szent Ferenc egyszerű viselete

"Tőlem pedig távol álljon bármi másban dicsekednem, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében"

Fogadalomtétel a szécsényi templomban

A végleges elköteleződés - az örökfogadalom

Diakónusszentelés

Papszentelés - a püspök kézfeltétele

Ünnepélyes áldás

Mindennapi munka - Kandid testvér a szécsényi kolostorkertben

A testvérek munkája a váci Kapisztrán nyomdában az 1950-es államosítás előtt

Novíciusok kirándulása a Mátrában

Nagypénteki ünneplés

A szécsényi kolostor közössége 1933-ban...

.... és 2002 nyarán

Novícius testvérek a szécsényi kolostor kertjében 2002

Temetés - a testvérek búcsúja

éVissza a lap tetejére

éVissza az előző oldalra