Honlap

Élő kövek Alapítvány - Szécsény

 

 

  

"Jézus Krisztus az élő kő.
Vessetek le hát minden gonoszságot…
Járuljatok hozzá,
és ti is mint élő kövek,
épüljetek fel rajta lelki házzá,
Jézus Krisztus által."

(1Pét2,1-5)

 

A Szécsényi Római Katolikus Plébánia 1999-ben létrehozta az

"ÉLŐ KÖVEK"

kiemelten közhasznú alapítványt.

Az alapítvány tevékenységi köre:

bullet

egyrészt a plébánia hitéleti tevékenységének, a léleképítésnek támogatása, - a közösségteremtés, az ifjúság nevelése, a családvédelem, az időskorúak, betegek, rászorulók támogatása;

bullet

másrészt anyagi értékeink megőrzése, - műemlék templomunk állagmegóvása.

Az alapítvány az elmúlt években az alábbi tevékenységekkel támogatta a szécsényi közösségek életét:

bullet

számos plébániai rendezvényt szervezett, ill. támogatott (Plébániai Nap, Vidám Családi Nap, Plébániai Farsang, Családos majális, táborok, zarándoklatok,
Ki mit tud?, tánc- és viselkedéskultúra tanfolyam, lelkigyakorlatok…)
melyek a plébánia közösség erősödését, a résztvevők lelki gazdagodását szolgálták,

bullet

kiemelt feladatának tekintette a plébániai csoportok nyári táborozásainak, lelkigyakorlatainak támogatását,

bullet

a pályázatok útján elnyert összegek a fenti programok támogatásán túl lehetőséget adtak sporteszközök és játékok vásárlására,
a plébánia számítógépes hálózatának kiépítésére, korszerűsítésére,

bullet

rendszeresen támogatja a Szécsényi Harangok című egyházközségi újság kiadását,

bullet

támogatta a templom díszkivilágításának munkáit, az orgona felújítását, a Szent Erzsébet-szobor megvalósítását a befizetésekből,

bullet

évente tanévkezdési és egyéb alkalmi támogatással segített a rászoruló családokon,

bullet

rendszeres támogatásban részesíti az egyházi iskolában tanuló fiatalokat,

bullet

Millenniumi, Szent Erzsébet-évi ill. a családi összetartozást erősítő pályázatokat írt ki.

A fenti programokról készült képes beszámolókat a Plébánia honlapján itt találhatja.

Az alapítvány eddigi működését sikeresnek ítéljük, s igyekszünk a jövőben is a plébániaközösség szolgálatára lenni és tenni, amihez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat.

 

Hálásan köszönjük az eddigi támogatást, és szeretettel kérünk minden hívőt, hogy lehetőségei szerint alapítványunkon keresztül továbbra is támogassa plébániai életünket imádságával és adományával.

2003 óta lehetőség nyílik a személyi jövedelemadó 1%-ának
az alapítvány javára történő felajánlására.

Kérjük Ön is éljen a lehetősséggel – ezzel nagymértékben segíti alapítványunk működését.

Az alapítvány a Szécsény és környéke Takarékszövetkezetnél vezeti folyószámláját, melynek száma:

75700403 - 10411126

Az alapítvány adószáma:

18636622 – 1 – 12

A szervezetet támogatni kívánók adományaikat a fenti számlaszámra küldhetik

bullet

átutalással,

bullet

vagy csekk felhasználásával. (A csekk a Takarékszövetkezet helyi fiókjában használható.)

A befizetett összegről a következő év január 31-ig igazolást adunk, amely a adókedvezmény érvényesítését teszi lehetővé. (Ehhez kérjük a befizető adószámát is pontosan megadni.)

 Kérünk mindenkit, aki egyetért céljainkkal, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának
az alapítvány javára történő felajánlásával is támogassa az Élő Kövek Alapítványt!

Köszönettel:  az alapítvány kuratóriuma

 

 

Az Alapítvány közhasznúsági beszámolója

A 2007. évi egyszerűsített mérleg

A. Befektetett eszközök                                                         0 eFt

B. Forgóeszközök                                                               340 eFt

Eszközök összesen                                                        340 eFt

 

D. Saját tőke                                                                      340 eFt

     I. Induló tőke                                                                 100 eFt

    II. Tőkeváltozás                                                              240 eFt

     - ebből tárgyévi eredmény                                                89 eFt

F. Kötelezettségek                                                                  0 eFt

Források összesen                                                        340 eFt

 

2007. évi eredmény-levezetés

Közhasznú tevékenység bevételei                                          737 eFt

Közhasznú tevékenység költségei                                          648 eFt

Tárgyévi eredmény                                                            89 eFt

 

Közhasznúsági jelentés

Az „ÉLŐ KÖVEK” alapítvány 1999. novemberétől működik, mint kiemelkedően közhasznú szervezet.

Az alapítvány saját tőkéje 2007. január 1-jén 251 eFt volt, amely 100 eFt induló tőkéből és 151 eFt tőkeváltozásból állt.

Az alapítvány 2007. évben különféle adományokból 593.000 Ft támogatást kapott. Az adózók 1%-os rendelkezései alapján az adóhatóság 142.321 Ft-ot utalt ki, kamatokból pedig 1.354 Ft bevétel keletkezett. Így az összes bevétel 2007-ben 736.755 Ft volt. A tárgyév során az alapítvány központi költségvetési szervtől ill. önkormányzattól a fent említett 1%-os kiutaláson kívül más támogatást nem kapott.

2007. I. félévében 5, szeptembertől 4 diák tanult bentlakásos egyházi iskolában, részükre az alapítvány havonta 2.000 Ft/fő támogatást nyújtott, ez egész évben 94.000 Ft ráfordítást jelentett. Az egyházközségi újság 4 számának előállításához 60.000 Ft, a közösség programjainak támogatására pedig 20.000 Ft került kifizetésre. A plébániai hittancsoportok lelkigyakorlatait, nyári táborait - résztvevőnként 1500 Ft-tal, - összesen 302.500 Ft-tal támogatta az alapítvány. A családok karácsonyi megajándékozására 100.000 Ft, iskolakezdési támogatásra 60.000 Ft, működési költségként 11.602 Ft merült fel. Így a 2007. évben az alapítvány összes kiadása 648.102 Ft volt.

Mivel 2007-ben a bevételek meghaladták a tárgyévi költségeket, 89 eFt eredmény realizálódott. Az alapítvány az alapítói vagyonból nem használt fel összeget.

A szervezet vezető tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül végezték, juttatásban az alapítványtól nem részesültek.

A jelentés mellékletét az egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény-kimutatás képezi.

Sántáné Udvardy Erika, a kuratórium elnöke

éVissza a lap tetejére